BHK CIGRE o energetskoj budućnosti BiH

Predviđeno je da na početku skupa u Neumu, kojem će prisustvovati oko 500 učesnika, budu prezentirani i elementi energetske strategije BiH, dokumenta bez kojeg naša zemlja ne može računati na dobivanje sredstava iz pristupnih fondova EU.

Predstojeće 13. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) zakazano u Neumu od 17. do 21. septembra ponudit će dio odgovora na pitanja koja se postavljaju u vezi s energetskom budućnošću zemlje.

Upravni odbor te strukovne organizacije kojom predsjedava Edhem Bičakčić na sjednici u Sarajevu ove srijede će analizirati završne pripreme za održavanje savjetovanja na kojem će biti podneseno 158 stručnih referata i pet tematskih izlaganja.

– Predviđeno je da na početku skupa u Neumu, kojem će prisustvovati oko 500 učesnika, budu prezentirani i elementi energetske strategije BiH, dokumenta bez kojeg naša zemlja ne može računati na dobivanje sredstava iz pristupnih fondova Evropske unije – rečeno je Feni u BHK CIGRE.

Kako se ističe u materijalima pripremljenim za ovaj skup, ugalj je resurs  kojim BiH raspolaže, a elektroenergetska strategija bi morala uvažiti potrebu razvoja zamjenskih termoenergetskih kapaciteta s daljim razvojem toplinarstva uz kombinovanu proizvodnju električne energije, kao i da ponudi smjernice za regionalnu energetsku saradnju.

Iz bh. komiteta CIGRE sugerišu da se istovremeno radi i na donošenju strategije zaštite okoliša što je u skladu s evropskom praksom. Smatra se da BiH ima organizacione i ljudske resurse koji u kratkom vremenu mogu pripremiti ove dokumente.

Bosanskohercegovački komitet CIGRE će na Skupštini u Neumu prvi put dodijeliti priznanja za životno djelo četvorici istaknutih stručnjaka koji su dali značajan doprinos unapređenju, stjecanju i razmjeni znanja i iskustava u oblasti elektroenergetike. Imena laureata bit će saopćena nakon sutrašnje sjednice Upravnog odbora.