Bit Alijansa: Neophodna institucionalna podrška za razvoj softverske industrije

Vijeće ministara BiH treba da donese strategiju razvoja informacionog društva u BiH koja će predstavljati ključni strateški dokument za daljnji razvoj ovog sektora.

‘Bit Alijansa’, udruženje najvećih softverskih kompanija u BiH, saopćilo je da potencijal ovog sektora postaje sve propoznatljiviji, te da je za daljnji razvoj softverske industrije u BiH neophodna podrška i doprinos svih institucija vlasti BiH.

“Ono što je neophodno za realiziranje Politike razvoja informacionog društva za period 2017. – 2021. koju je usvojilo Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, jeste da Vijeće ministara BiH donese strategiju razvoja informacionog društva u BiH koja će predstavljati ključni strateški dokument za daljnji razvoj ovog sektora,” izjavio je generalni direktor udruženja ‘Bit Alijansa’ Armin Talić.

U Kantonu Sarajevo je, po njegovim riječima, usvojen zakonski okvir koji dozvoljava pokretanje dvogodišnjih studijskih programa na fakultetima, čime se stvaraju uslovi za realizaciju specijalističkih edukacijskih programa kreiranih prema potrebama softverske industrije. Dodao je da su i neke lokalne samouprave prepoznale potencijal softverske industrije u segmentu smanjenja nezaposlenosti te su već odvojena finansijska sredstva za programe prekvalifikacije nezaposlenih osoba sa zavoda za zapošljavanje.

U okviru aktivnosti prema lokalnim samoupravama, ‘Bit Alijansa’ je pokrenula inicijativu za stvaranje mreže BitLab edukacijskih centara širom BiH gdje će se mladima omogućiti sticanje IT vještina u svojoj zajednici. U skladu sa ‘CoderDojo’ modelom, kreiranom u Irskoj a koji je proširen širom svijeta, ‘Bit Alijansa’ je organizovala besplatnu ljetnu školu programiranja za djecu, ‘CoderDojo Sarajevo’, koja će se proširiti i na druge gradove u BiH.

Kako bi se bh. zajednici programera, softverskih inženjera i drugih IT stručnjaka omogućilo da u svojoj zemlji imaju priliku slušati predavanja vrhunskih profesionalaca iz svijeta tehnologije, ‘Bit Alijansa’ zajedno sa svojim partnerima na proljeće 2018. godine organizuje konferenciju posvećenu upravo njima.