Britanci u novim problemima zbog Brexita

Velika Britanija bi mogla biti u novim problemima zbog odluke o izlasku iz Evropske unije. Naime, prema presudi Evropskog suda pravde, Britanci će morati čekati te se  nadati  da će dobiti saglasnost svakog od parlamenata država Evropske unije kako bi ušli u bilo kakav drugi sporazum o slobodnoj trgovini sa EU nakon Brexita.

Ova odluka bi mogla otežati svaki drugi pokušaj EU da raskine ili sklopi ugovor o slobodnoj trgovini, s obzirom na to da je Sud zaključio da je za to neophodna ratifikacija u parlamentima država članica.

To će Veliku Britaniji dovesti u situaciju da mora čekati ratifikaciju oko 32 parlamenta, s obzirom na to da Belgija ima regionalne parlamente koji su sastavni dio vlasti.

Sud je donio ovakvu odluku u slučaju sporazuma o slobodnoj trgovini koji je sklopljen sa Singapurom 2014. godine i naložio da on ne može stupiti u potpunosti na snagu dok ne bude ratificiran u parlamentima. Odluka se tumači tako da će zakonodavna tijela država članica EU biti u situaciji da stave veto na uvođenje slobodne trgovine i sa Velikom Britanijom nakon Brexita.

Evropska komisija se nadala da će biti dovoljna samo saglasnost vlada država članica za sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini, primjerice sa Kanadom. Ali, čini se uzalud. Presuda će dodatno utjecati na dužinu pregovora o Brexitu, odnosno mogući novi ugovori o slobodnoj trgovini nakon Brexita koji traži London.