Do 100.000 KM prometa niste porezni obveznik?

Prije dvanaest godina, u januaru 2005. godine, na sjednici Zastupničkog doma BiH i sjednici Doma naroda BiH usvojen je Zakon o porezu na dodanu vrijednost, kojim se od tada trebao regulirati cijeli sistem plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Godinu dana poslije 01. januara 2006. godine Zakon stupa na snagu i građani BiH, od tog dana, sve proizvode i usluge plaćaju uvećano za 17% poreza. Kad su u pitanju privrednici, odnosno pravna lica, prilikom registracije ili u toku poslovanja, kad se za tim steknu uslovi oni postaju tkz. PDV obveznici.
Da li će neko pravno lice biti ili neće biti obveznik zavisi od ostvarenog prometa. Do sada je to značilo da sva pravna lica koja ostvare promet do 50.000 KM nisu dužni da budu u sistemu poreza na dodanu vrijednost, a oni koji ostvaruju preko tog iznosa su dužni po zakonu. Pravni subjetki koji imaju promet, ili očekuju promet, manji od navedenog iznosa mogu biti porezni obveznici zavisno od startegije poslovanja subjekta i interesa u poslovanju.
Stručnjaci se nikad nisu usaglasili kako da bude konstruiran PDV, da li kao u drugim zemljama EU (gdje se primjenjuje diferencirana stopa poreza) ili po jedinstvenoj stopi kako je to u tom trenutku imala država Danska? Čini se da to nije jedino o čemu se diskutuje kad je PDV u pitanju, prema navodim medija postoji tenedicija da vlast usvoji novi Zakon o PDV, koji bi donio izmjene u prag za ulazak u PDV sistem pravnim subjektima, i to sa dosadašnjih 50 na 100 hiljada KM.
 Miro Džakula, prvi čovjek Uprave za indirektno oporezivanja, za medije ističe:

Mislim da ćemo morati povećati iznos za prag registracije, jer je postojeći iznos premali  i ostavlja mogućnost i prostor svim onima koji se žele prijaviti u sistem PDV-a da imaju tu mogućnost ali pokazatelji i analize koje smo radili nam ukazuju da je previše tih obveznika i da bi trebali prag podići barem za iznos na 100.000 KM.

U BiH privredi postoji puno parametara koje otežavaju rad privrednika ali i dolazak novih investitora, od dugih administrativnih procedura, do carinskih barijera. Oslobađanje od carina za uvoz opreme za proizvodnju, povoljnije bankarske garancije, pojednostavljena procedura prijave PDV-a elektronskim putem, podizanje praga za ulazak u PDV sistem, su neke od olakšica koje bi privreda u BiH mogla da dobije usvajanjem novog Zakona o PDV-u i punom primjenom Zakona o carinskim politikama.

Kad je u pitanju vremenski rok ovih najava, Džakula kaže da očekuje da bi privreda dio benefita od primjene tih zakona mogla već osjetiti u ovoj godini, a da bi naredne godine na snazi trebale biti sve olakšice koje bi domaće privrednike učinile konkurentnijim. “Kada je u pitanju Zakon o PDV-u, uprava je napravila potpuno novi zakon s obzirom da postojeći nije usklađen sa 112. direktivom Vijeća Evrope. Napravili smo prijedlog koji ide prema Upravnom odboru UIO i dalje prema Vijeću ministara i Parlamentu“.

Na kraju dotakao se i prijedloga o diferenciranoj stopi poreza, i istako da su oni išli sa prijedlogom o jednoj stopi PDV i to istoj kao do sada 17%. “Mnogo je bilo kritika jedne stope, ali mi u upravi smatramo da je jedna stopa idealna kao i njena sadašnja visina, ali ćemo biti spremni i na više stopa ako politika tako odredi. Dakle, 112. direktiva Vijeća Evrope je zadala svakoj državi parametre koji se moraju poštivati, a svaka država zasebno ima Zakon o PDV-u gdje ona samostalno određuje koja će stopa biti”- ističe Džakula.

U magazinu Reunion – pročitajte tekst: 
11 godina od uvođenja PDV-a gdje smo danas?