Domazet: Premijeru vaša izjava je nedržavnička

Što vaša vlada i vi znate o razmjerama problema Agrokor za Federaciju BiH?

Premijer Vlade Federacije, Fadil Novalić po pitanju Agrokora i moguće indikacije na BH tržište u svojim medijskim istupcima insistirao je u korištenju izraza ‘stečajnog poravnanja’, otpisu jednog dijela potraživanja domaćih dobavljača Konzuma i ostalih povezanih firmi koncerna Agrokor. Čak i običnom tumaču, bez velikog znanja o ekonomiji izjava o takvom stečajnom postupku djeluje ishitreno a otpis potraživanja gaf premijera.

Ugledni profesor Anto Domazet obratio se javno premijeru Fadilu Novaliću ističući zašto njegove predložene mjere nemaju nikakvo realno ni racionalno uporište.
Pismo je objavio portal Depo a mi ga prenosimo u cijelosti. 

Poštovani Premijeru,

javno vam se obraćam ovim pismom, zgrožen vašom izjavom da u novonastaloj situaciji oko Agrokora bosanskohercegovačke firme dobavljači Konzuma u BiH imaju priliku da poravnanjem kroz stečajnu nagodbu, otpisom naprimjer 20% svojih potraživanja, naplate preostala potraživanja. Vaša je izjava konformistička, kapitulantska i nedržavnička. Umjesto da suvereno vladate problemom kako da se riješi pitanje naplate dobavljača Konzuma iz BiH u kontekstu ukupne regionalne situacije oko Agrokora i da insistirate na rješenjima potpune naplate potraživanja, vi upućujete naše firme da započnu postupak predstečajnog poravnanja. 

Pa, vidite li vi da u Hrvatskoj donose lex specialis Agrokor kako bi izbjegli takve postupke, imajući u vidu interese i Agrokora i njegovih hrvatskih dobavljača i nastojanje da se oni 100% naplate u svojim potraživanjima. Pri tome, svi ističu potrebu da se mali dobavljači prioritetno naplate. I premijer Vučić najavljuje razgovore oko rješavanja problema Agrokor na području Srbije.

Što vaša vlada i vi znate o razmjerama problema Agrokor za Federaciju BiH? Koliko se duguje dobavljačima iz F BiH, koji su rokovi plaćanja dobavljača iz BiH, koliko je u tome malih firmi, kakvi su izgledi da se dugovi plate, kako prinudni upravitelj Agrokora treba da tretira kćerke firme u BiH… i mnoštvo drugih pitanja kojima se niste bavili, a trebalo je da se bavite. Zar je predstavljalo problem poslati obavijest kompanijama iz F BiH da dostave u Vladu F BiH podatke o potraživanjima prema Konzumu ili drugim Agrokorovim firmama kćerkama u F BiH. Koliko god bila neprovjerena cifra od 250 mil. KM potraživanja firmi iz BiH, ako na firme iz F BiH otpada 75% tih potraživanja, radi se o sumi od 190-200 miliona KM, što čini više od 1% BDP Federacije BiH. I ne zaboravite, na to je plaćen porez na dodanu vrijednost od oko 34 mil. KM, koji je uredno legao na račune vaše vlade, a dodatno ugrozio likvidnost firmi iz F BiH. I nakon svega vi šaljete poruku tim firmama da idu u prinudno poravnanje. 

Je li to platforma vaše vlade za teške pregovore, koje, iako sa neobjašnjivim zakašnjenjem, svakako treba započeti sa Vladom RH i prinudnim upraviteljem Agrokora, naravno, uz angažman Vijeća ministara BiH, ali i uz aktivnu ulogu vlada entiteta? 

Nesumnjivo je da, što god vi mislili, jedina i prioritetna mjera koja zadovoljava privredu BiH je insistiranje i zauzimanje vlada u BiH da se, u okviru cjelovitog rješenja za Agrokor, osigura hitna financijska intervencija banaka Agrokora prema njegovim kćerkama u BiH za izmirenje svih dospjelih potraživanja dobavljača iz BiH. Nakon toga, može se govoriti o svim drugim mjerama za konsolidaciju stanja u kojima BiH firme treba da budu pouzdani partneri za građenje novih stabilnih poslovnih odnosa sa sistemom Agrokor u BiH.

Iako je vašim (ne)djelovanjem već stvorena velika šteta, pozivamo vas da promijenite vaš pasivan odnos i počnete u ovom kompleksu problema djelovati u korist interesa privrede i građana F BiH.

Potpisuje na kraju profesor Anto Domazet kao predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj SDP-a BiH.