EBRD: seminar o razvoju malih i srednjih preduzeća u Mostaru

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je danas u Mostaru, u prostorijama INTERA TP, organizirala besplatni seminar na temu: razvoja malih i srednjih preduzeća. Cilj današnjeg događaja jeste predstaviti na koji način EBRD može pomoći malim i srednjim preduzećima, kao i potaknuti prisutne poduzetnike na ideju kako mogu aplicirati na neke od mogućnosti koju pruža ova organizacija. 

Zihnija Hasović, menadžer programa savjetovanja malih i srednjih preduzeća, istakao je činjenicu da je samo u 2016. godini u BiH uloženo preko 200 miliona Eura, dok je od 1996. godine realizirano 120 projekata sa preko 1,8 milijardni eura. “Svega ovoga ne bi bilo da nema naših donatora, jer smo mi ipak samo banka”, istako je Hasović, napominjujući da je EU i dalje najznačajniji donator. 

Kad su u pitanju konkretno programi podrške, otvorene su dvije mogućnosti jedna je kreditna linija o čemu smo nešto više razgovarali sa Murisom Mešetovićem, lokalnim koordinatorom za podršku klijentima na EBRD kreditnoj liniji, te donatorska linija. Kad je u pitanju donatorska linija, Hasović ističe podršku pravnim licima u iznosu do 10.000 eura (maksimalno), te sve veći fokus donatora za doniranje sredstava za softvere aplikanata. Nekada je ta podrška bila u usvajanje ISSO standarda na primjer, ali sada je to više razvoj u pravcu softvera.

Na pitanje koji je prosječan iznos sredstava koje se dodjeljuje aplikantima, Hasović odgovara da je po dosadašnjem iskustvu prosjek od 4.000 do 4.500 eura. Kriteriji za dodjelu sredstava su osim financijskih pokazatelja, i broj uposlenika. Od 10 do 250 zaposlenika znači da firma može aplicirati na jedan od EBRD-ovih poziva. Postoji iznimka gdje broj zaposlenih može biti i manji od 10, a tiče se onih firma kojima rukovode žene. Uslov nije da žena bude i vlasnica firme.

Banke preko kojih EBRD realizira svoje kredite su: Sparkasse, Intesa San Paolo i Unicredit Banja Luka. Trenutno su sredstva locirana, ali to svakako ne znači da se firme ne mogu prijaviti i dalje, iz razloga što se može ukazati višak, da određeni aplikanti odustani, ili da ne zadovolje tražene kriterije.

O tome kako se prijaviti razgovarali smo sa Murisom Mešetovićem. “Postoje dva načina, prvi je da se direktno nama obrate nakon čega pošaljemo firmi upitnik, koji treba da popune uradimo evaluaciju gdje ocijenjujemo da li firma zadovoljava osnovne kriterije koje je EBRD i EU propisuju.”, ističe Mešetović. Nakon toga firma se upućuje na jednu od partnerskih banaka, gdje nije uslov da firma bude klijent te banke. “Kad banka dodijeli kredit, odnosno kada ga odobri onda mi ponovo kontaktiramo kompaniju izađemo na lice mjesta i provjeravamo podatke iz upitnika kao i ostalu dokumentaciju, te predračun za investiciju koju firma želi.”, nagalašava Mešetović. Ono što je važno da ovi stručnjaci također predlažu vrijednost investicije.

Drugi način jeste da se firma direktno obrati partnerskoj banci, nakon čega će uslijediti ista procedura provjere i evaluacije aplikantovog zahtjeva. Upitnik možete preuzeti OVDJE. 

Više o EBRD mogućnostima, detaljno o kriterijima kao i efektima pomoći, o razvoju malih i srednjih preduzeća čitajte u sljedećem broju Magazina Reunion / II kvartal 2017.