ESVKS: Zakonska rješenja i poboljšanje oblasti prostornog uređenja

Predstavnici poslodavaca, sindikata te Vlade KS razmatraju dva zakona, koje je Vlada utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru i to o prostornom uređenju i upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada.

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo i u narednom periodu razmatrat će važne zakone iz oblasti obrazovanja i komunalne privrede, potvrdila je to danas novinarima u Sarajevu ministrica rada i socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica Amela Dautbegović, ujedno predsjednica Vijeća.

Upravo program rada za ovu kao i izvještaj o radu za prošlu godinu razmatralo je Vijeće na jučerašnjoj sjednici.

Osim toga predstavnici poslodavaca, sindikata te Vlade KS razmatraju dva zakona, koje je Vlada utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru i to o prostornom uređenju i upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada.

Dautbegović je najavila da će Vijeće razmatrati u budućem periodu i sve ostale zakone koje Vlada utvrdi i uputi u skupštinu proceduru poput zakona o policijskim službenicima, lokalnoj samoupravi, ali i sve predložene ustavne promjene.

Dva zakona o kojima Vijeće raspravlja su iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te je ministar Čedomir Lukić pojasnio da se radi o važnim zakonima koji će unaprijediti ove oblasti dodajući da oni donose i brojne izmjene u odnosu na postojeće zakonske akte budući da su primijećeni nedostaci u njihovoj implementaciji.

Govoreći o Prijedlogu zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada, koji bi se pred poslanicima Skupštine KS trebao naći 26. aprila, istaknuo je da je zakon proširen te se sada odnosi i na poslovne objekte jer je definirano da tamo gdje ima tri ili više etažnih vlasnika obaveza je uvođenja ovih odredbi zakona.

“Upravitelji će sada biti upravnici, a njihove nadležnosti će biti preciznije definirane. Ovu djelatnost sada će moći obavljati, osim pravih osoba, i fizičke osobe odnosno obrtnici s registriranom djelatnošću. Većina odredbi u novom tekstu zakona bit će tako usklađena sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH,” naglasio je Lukić.

Također, ovim zakonom, nakon konsultacije s predstavnicima lokalnih zajednica, bit će precizirano da Vlada KS odlukom određuje minimalnu naknadu za upravnike etažnih vlasnika kako se ona ne bi razlikovala po lokalnim zajednicama.

Kada je u pitanju Prijedlog zakona o prostornom uređenju, Lukić je posebno naglasio da je to suštinski i reformski zakon, nastao kao jedan od zadataka Reformske agende koji definira poboljšanja kada su akti građenja u pitanju odnosno skraćivanja procedura i pojednostavljivanja.

“Važeći zakon je iz 2005. godine i bio je dobra osnova za izradu novog zakona. Procedure izdavanja akta su skraćene i one su sada 15 dana od potpuno podnesenog zahtjeva. Zakon utvrđuje i rok za realizaciju gradnje, što do sada nikada nije postojalo, te je on sada četiri godine,” pojasnio je Lukić.

Izražena je nada da će ova zakonska rješenja bolje urediti ove oblasti u Kantonu Sarajevo, a članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća trebali bi danas svoj stav danas dati i na izmjene prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine.