‘Euro-Metali’ uveli najnoviji ISO 9001:2015 standard

Nakon kupovine slovenske firme Mersteel d.o.o. Sarajevo koja posluje u BiHi, uvođenjem najnovijeg ISO standarda Euro – Metali su potvrdili svoju lidersku poziciju na domaćem tržištu.

Euro – Metali d.o.o. Doboj Jug, kompanija kćerka Hifa Oil, uvela je najnoviji ISO 9001:2015 standard za djelatnost trgovina proizvodima i poluproizvodima crne metalurgije.

Certifikacijskom revizijom potvrđeno je da je unutar firme implementirano poslovanje u skladu sa svim normama ISO standarda, kao i sistem kvaliteta koji će omogućiti dodatnu konkurentsku prednost za tu kompaniju. Nakon kupovine slovenske firme Mersteel d.o.o. Sarajevo koja posluje u Bosni i Hercegovini, uvođenjem najnovijeg ISO standarda Euro – Metali su potvrdili svoju lidersku poziciju na domaćem tržištu sa perspektivom snažnijeg nastupa u regiji jugoistočne Evrope.

Direktor Euro – Metala Jasmin Subašić izjavio je da je certifikaciju obavila renomirana njemačka certifikacijska kuća TÜV SÜD Management Service GmbH sa sjedištem u Münchenu.

“Na ovaj način šaljemo poruku svim našim postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima da smo pouzdana kompanija, na koju se mogu bezrezervno osloniti u segmentu nabavke konstrukcijskih čelika,” rekao je Subašić.

Kompanija je lider na tržištu BiH u prodaji konstrukcijskih čelika u šta spadaju cijevi, limovi, nosači, puni čelik, profili, itd. Akvizicijom slovenskog Mersteela, Euro – Metali su dobili najkvalitetnije opremljen objekat na području jugoistočne Evrope kada je u pitanju ta branša, saopćeno je.