FERK izdao dozvole za rad za proizvodnju električne energije

Dozvole za rad za proizvodnju električne energije izdane su podnositeljima zahtjeva ‘IVEX’ d.o.o. Usora i ‘MFS TRADE’ d.o.o. Duje – Klokotnica, a riječ je o solarnim fotonaponskim elektranama u naselju Žabljak, općina Usora, instalirane snage 25 kW i 125 kW i u naselju Klokotnica, općina Doboj Istok, instalirane snage 23 kW.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na  sjednici u Mostaru usvojila je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola.

Također, kako je priopćeno iz FERK-a, usvojena su Mrežna pravila distribucije operatora distribucijskog sustava Javnog poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar predložena od tog javnog poduzeća.

Dozvole za rad za proizvodnju električne energije izdane su podnositeljima zahtjeva ‘IVEX’ d.o.o. Usora i ‘MFS TRADE’ d.o.o. Duje – Klokotnica, a riječ je o solarnim fotonaponskim elektranama u naselju Žabljak, općina Usora, instalirane snage 25 kW i 125 kW i u naselju Klokotnica, općina Doboj Istok, instalirane snage 23 kW.

Izdana je i Dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda podnositelju zahtjeva HSE BH d.o.o. iz Sarajevo. Dozvola se izdaje na razdoblje od 30.11.2017. godine do 29.11.2022. godine.

Kada je riječ o dozvolama za rad iz sektora naftnog gospodarstva, na sjednici je izdana Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositeljima zahtjeva ‘HIFA-OIL’ d.o.o. Tešanj, ‘PETROBIT’ d.o.o. Tešanj, ‘AREX’ d.o.o. Gradačac i Doo ‘ČAVKUNOVIĆ-BP’ Bihać.

Podnositelju zahtjeva ‘AREX’ d.o.o. Gradačac izdana je Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, a podnositelju zahtjeva ‘HIFA-OIL’ d.o.o. Tešanj izdana je Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om.

Na sjednici je odlučeno i kako će se u postupak opće rasprave uputiti nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva ‘BIČAKČIĆ’ d.o.o. Sarajevo i ‘EKO-ENERGY’ d.o.o. Tešanj.

Također, odlučeno je kako će se u postupak javne rasprave uputiti i nacrti dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva ‘SFE INTERQUALITY’, vl. Zineta Ćemerlić, iz Prozora-Rame i FNE BARE vl. Marko  Markešić  Prozor-Rama.

Iz naftnog gospodarstva odlučeno je u postupak javne rasprave uputiti nacrte dozvola za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva ‘G-TANK’ d.o.o. Vitez i ‘TIOIL’ d.o.o. Stara Bila, Vitez, te Nacrt dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelja zahtjeva ‘TIOIL’ d.o.o. Stara Bila, Vitez.

Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 28.7.2017. godine od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.

Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a, www.ferk.ba.

Na sjednici je donesen i Zaključak po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-a podnositelja zahtjeva ‘IZOBIT’ d.o.o. Brčko Distrikt BiH.

Na ovoj sjednici su donesena i dva rješenja po žalbi na rješenje koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica’Elektrodistribucija’ Sarajevo i po žalbi na rješenje koje je donijelo JP ‘Elektroprivreda HZ HB’ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Grude, navodi se u priopćenju FERK-a.