Finansijski sektor u BiH ostao stabilan

BiH ima jake ekonomske i finansijske veze s EU i da će dalja integracija države zavisiti od koordinacije i razumijevanja ekonomskih politika i strukturnih reformi.

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić prisustvuje u Briselu ministarskom sastanku o redovnom godišnjem ekonomskom i finansijskom dijalogu između Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana i Turske.

Govoreći na tom sastanku o procesu reformi, Softić je pozdravio nastavak kontinuiranog dijaloga između bh. vlasti i predstavnika Evropske unije, naglasivši da Bosna i Hercegovina ima jake ekonomske i finansijske veze s EU i da će dalja integracija države zavisiti od koordinacije i razumijevanja ekonomskih politika i strukturnih reformi. Istakao je da su tokom proteklog perioda vlasti poduzele niz aktivnosti na održavanju makroekonomske stabilnosti i unapređenju poslovnog okruženja u državi.

-Treba istaći implementaciju Reformske agende, gdje se paralelno radi veći broj aktivnosti koje za krajnji cilj imaju unapređenje poslovnog okruženja, rješavanje problema vezanih za tržište rada, te stvaranje okvira za održivost javnih finansija. Radilo se i na dogovaranju i implementaciji ekonomskih mjera u okviru novog programa sa Međunarodnim monetarnim  fondom koje su, također, usmjerene na održivost javnih finansija i finansijsku stabilnost, a treba dodati i da su bh. vlasti u procesu davanja odgovora na Upitnik Evropske unije, koji je velikim dijelom posvećen ekonomskim politikama – rekao je guverner i dodao da su sve navedene aktivnosti rađene u skladu s preporukama iz Ekonomskog i finansijskog dijaloga. Izrazio je nadu da će, uprkos velikom broju i obimu zadataka, one biti uspješno i relativno brzo okončane.

Softić se osvrnuo i na ekonomska kretanja u prethodnom periodu, istaknuvši da ekonomija Bosne i Hercegovine pokazuje znakove oporavka. S obzirom na pozitivna kretanja u okruženju, očekuje se nastavak rasta i investicija u 2017. godini uz nisku inflaciju, uz aranžman currency board, koji ostaje temelj stabilnosti u BiH. Finansijski sektor je ostao stabilan. Bankarski sektor pokazuje veći nivo kapitaliziranosti i profitabilnosti, a posebno ohrabruju poslednji pokazatelji o većoj kreditnoj ekspanziji. Očekuje se da će niz strukturnih reformi kroz kreiranje novih radnih mjesta i poboljšanje poslovnog okruženja uticati na smanjenje nezaposlenosti.

Guverner je dodao da će CBBiH, u skladu smandatom, nastaviti pružati institucionalni okvir kroz očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, radeći na jačanju bankarske koordinacije i uloge Stalnog odbora za finansijsku stabilnost, unapređujući rad platnih sistema, unapređujući jedinstvene registre, pružajući pravovremene i iscrpne statistike, uz aktivnu ulogu institucije u procesu EU integracija.

Softić je obraćanje završio zahvalivši EU institucijama za kontinuiranu podršku uz očekivanje da će dijalog sa EU institucijama i dalje imati ključnu ulogu u procesu definisanja ekonomskih politika te pravnih i institucionalnih reformi u cilju postizanja harmonizacije u državi.

Današnji sastanak predstavlja zaokruženje procesa konsultacija i nadzora o implementaciji trogodišnjih programa ekonomskih reformi. Ovim procesom je omogućeno zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima sa zapadnog Balkana i Turske da s EU institucijama imaju dijalog i zajedničke zaključke o ekonomskim, fiskalnim i strukturalnim mjerama na vrlo sličan način kao što se provodi i za članice Evropske unije (tzv. Evropski semestar).

Zemlje zapadnog Balkana i Tursku predstavljaju ministri finansija i guverneri centralnih banaka, dok EU predstavljaju ministar finansija iz Malte kao predsjedavajuće Vijećem Evropske unije i dva ministra iz zemalja koje će biti predsjedavajuće Vijeća (Estonija i Bugarska), saopćeno je iz CBBiH.