Građanima BiH omogućena kupovina nekretnina u Hrvatskoj

Uzimajući u obzir načelo reciprociteta, pod istim uvjetima omogućava se stjecanje prava vlasništva na nekretninama na teritoriji FBiH državljanima Republike Hrvatske.

Građani Federacije moći će kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj, potvrdio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

“U Hrvatskoj je u primjeni Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim je propisano da strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama na području ove države samo pod uvjetom da državljani i pravne osobe iz Hrvatske mogu stjecati pravno vlasništva nad nekretninama na području te strane države. U tom smislu, uzimajući u obzir načelo reciprociteta, pod istim uvjetima omogućava se stjecanje prava vlasništva na nekretninama na teritoriji Federacije BiH državljanima Republike Hrvatske”, naveli su iz Ministarstva pravde FBiH.

Do sada su građani iz Republike Srpske mogli u Hrvatskoj da kupe nekretnine bez ikakvih problema, dok su građani iz Federacije BiH bili ograničeni zahtjevima da imaju prijavljeno prebivalište ili pokrenut biznis.

Sada se ova diskriminacija ispravlja i građani iz FBiH mogu stjecati nekretnine na bazi reciprociteta.