Izmjene Strategije razvoja energetike u RS-u

O Okvirnoj strategiji razvoja sektora energetike BiH ne može govoriti sve dok FBiH ne usvoji svoju Strategiju razvoja energetskog sektora.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske (RS) Petar Đokić i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Edward Ferguson razgovarali su u utorak u Banjoj Luci o izmjena i dopuna Strategije razvoja energetike RS-a do 2035. godine.

“Prilikom izrade ovog dokumenta moramo ostati krajnje odgovorni prema našim ustavnim obavezama i nadležnostima,” istakao je Đokić. On je dodao da finalnu verziju dopune strategije treba da usvoji Vlada, a potom Narodna skupština.

Đokić je naglasio da se o Okvirnoj strategiji razvoja sektora energetike BiH ne može govoriti sve dok FBiH ne usvoji svoju Strategiju razvoja energetskog sektora, saopćeno je iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a.

Uime Vlade RS-a zahvalio je britanskoj ambasadi koja je angažovala konsultantsku kuću „PWC“ da pomogne u ažuriranju Strategije razvoja energetike RS-a do 2035. godine i podsjetio da RS s Velikom Britanijom ima razvijenu saradnju, te da je Velika Britanija zahvaljujući izgradnji TE Stanari drugi investitor u BiH.

Đokić je istakao da RS raspolaže značajnim resursima koji nisu dovoljno iskorišteni, te da treba ohrabriti investitore da sa povjerenjem ulažu u region.

“Moramo se boriti da se ovaj region nametne kao most između istoka i zapada i iskoristiti prednosti i potencijale kojima raspolažemo,” naveo je entitetski resorni ministar.

Britanski ambasador u BiH  Edward Ferguson je rekao da s resornim ministarstvom ima odličnu saradnju kad je u pitanju izrada dopune Strategije energetike RS-a, te da očekuje da do kraja mjeseca bude završena finalna verzija.