Javno – privatno partnerstvo veliki potencijal regiona

Realizacija izmjena Zakona o javno – privatnom partnerstvu, koje su urađene u okviru projekta Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH (USAID/SGIP) i obim buduće saradnje, bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića s direktorom Projekta Kristrijanom Hauptom (Christian Haupt), zamjenicom direktora Projekta Almedinom Šuvalijom i savjetnicom za javno – privatno partnerstvo Šemsom Alić.

Kako je danas istaknuto formirana inter-resorna radna grupa, zadužena za izradu nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), aktivno je sarađivala s predstavnicima USAID-a u izradi nacrta Zakona, kojim je podržana priprema novog zakonskog okvira za javno – privatno partnerstvo, usklađenog s legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.

Premijer TK-a Bego Gutić je zahvalio predstavnicima USAID-a na dosadašnjoj saradnji, te ponovio da Tuzlanski kanton ima “veliki interes za ovu saradnju i uopšte kvalitetan tekst Zakona o javno – privatnom partnerstvu, upravo iz razloga što je naš postojeći Zakon u proteklom periodu pokazao svoje manjkavosti. Javno – privatno partnerstvo je veliki potencijal našeg regiona i u cilju nam je što prije sagledati i otkloniti uočene nedostatke, uskladiti propise s propisima u Europskoj uniji, te tako otkočiti realizaciju već započetih inicijativa”.

Predstavnici USAID-a su tom prilikom posebno pohvalili ažurnost rada i kompetentnost članova radne grupe, te istaknuli da su sve predviđene aktivnosti izvršene u planiranim rokovima.

Na kraju sastanka Gutić je rekao da je nacrt Zakona dobra osnova koja će biti razmatrana i u formi nacrta utvrđena na jednoj od narednih sjednica Vlade TK-a.

– Ovaj dokument je dobra osnova koja će biti dorađena i dodatno precizirana kroz javnu raspravu, tako da možemo očekivati da i Zakon bude konačno donesen do kraja ove godine, zaključio je Gutić, saopćeno je iz Vlade TK-a.