Jesu li banke dužne da obavještavaju o promjenama na računu?

Piše: M.R.

Slanje izvještaj na e.mail adrese, putem sms-a ili putem pošte? Kako želite? Jesu li banke samo u borbi za klijente postale više ljubazne ili je ipak jedan dio tih obaveza je propisan zakonom?izvjestajbanka

Činjenica je da se stanje u bankarstvu u smislu odnosa sa klijentima znatno promijenio tako da se odnos – kupac prodavac skoro pa izbrisao. Danas su banke vaše organizacije osim za obavljanja usluga koje su u njihovoj osnovnoj djelatnosti  – i vaši savjetnici i prijatelji vašeg biznisa. Međutim bez obzira na taj liberalniji odnos u poslovanju bankama je određen dio procedura (koje vam se može činiti kao dodatna vrijednost banke) propisan zakonom. Upravo izvještavanje o svim promjenama na vašem računu ili računu organizacije koju zastupate je propisano zakonom.

Zakon čl. 31 (Unutrašnji platni promet) Ovlaštene organizacije su obavezne staviti na raspolaganje učesnicima izvještaje o svim promjenama i stanju rаčunа u skladu s ugovorom o otvaranju i vođenju računa. Dalje se navodi: Аkо rоk zа dоstаvu izvјеštajа niје ugоvоrеn, оvlаštеnе оrgаnizаciје dоstаvlјајu ili stavljaju na raspolaganje učesnicima izvјеštaje о stanju i promjenama po računima s podacima o izvršenim plaćanjima, najkasnije idući radni dan od dana nastanka promjene na računu.

Ono što je još važno istaknuti da su sva izvještavanja koja su propisana zakonom besplatna, odnosno informacije o promjenama na vašem računu banka ne smije naplaćivati. Svakako sve te informacije moraju biti sigurno jer svaka promjena i stanje vašeg računa je poslovna tajna, pa samo ovlaštena lica vađe organizacije mogu pristupiti tim informacijama kao i ovlaštena lica banke.