Kakanj: Energetsko iskorištavanje otpada

Uvozimo goriva, a imamo otpad kao resurs za industriju!

Energetsko iskorištavanje otpada je predstavljeno na drugoj radionici o upravljanju otpadom održanoj u četvrtak u Kaknju u okviru projekta ‘Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH’.

Tokom ove radionice, koja je nastavak dosadašnjih aktivnosti na stvaranju preduslova za korištenje otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji, stručnjaci iz ove oblasti su prezentirati načine na koji se otpad može iskoristiti kao izvor energije sa posebnim osvrtom na proizvodni proces, kontrolu kvalitete i emisije.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okolina ZDK Fahrudin Brkić kazao je da u upravljanju otpadom veoma važan multidisciplinarni pristup.

“Veoma mnogo je prostora da se otpad na adekvatan način iskoristi u što većoj mjeri u našem gospodarstvu. Uvozimo goriva, a imamo otpad kao resurs za industriju,” rekao je Brkić.

Nakon prezentacije glavna diskusija razvila se oko zakonske regulative deponija i upravljanju otpadom. Radionica je zatvorena uz poruku da je veoma važno ozbiljno pristupiti upravljanju otpadom kako bi se njegov potencijal što bolje iskoristio u korist lokalne zajednice i lokalnih komunalnih operatera.

Ova radionica je jedna u nizu aktivnosti koje se implementiraju u sklopu ovog projekta, a koji se realizuje u periodu 2015-2018. godine.

Nosioci projekta su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, saopćeno je iz Tvornice cementa Kakanj.