Ubrzanje reformi registracije firmi u FBiH

Problemi koji sprečavaju razvoj poslovanja: spor proces registracije biznisa u FBiH; neujednačene sudske prakse prilikom registracije privrednog subjekta u kantonima u FBiH.

Mreža za ekonomski razvoj u BiH ‘LEDnet’, koja okuplja 27 članica, pokrenula je kampanju ‘Ubrzanje procesa reformi registracije privrednih subjekata u FBiH’ pod sloganom ‘Vrijeme je novac’, čiji je cilj pojednostaviti i pojeftiniti proces registracije privrednih subjekata u FBiH.

Iz Mreže navode da su prioritetni problemi koji sprečavaju razvoj poslovanja: spor proces registracije biznisa u FBiH; neujednačene sudske prakse prilikom registracije privrednog subjekta u kantonima u FBiH; nedosljedna provedba Zakona o privrednim društvima te Zakona o registraciji poslovnih subjekata.

‘LEDnet’ mreža je pokrenula Inicijativu za izmjenu Zakona o sudskim taksama, kojom traži da takse za upis u sudski registar budu smanjene do 50 posto, te da bude izvršeno njeno ujednačavanje u kantonima u FBiH.

Također, traže da budu sniženi troškovi poslovanja tako što će Zakonom o prvrednim društvima FBiH biti obuhvaćena važna pitanja u poslovanju o privrednih subjekata kao što je promjena adrese poslovnog subjekta, status mirovanja privrednog subjekta i drugo.

Dodaju da je potrebno izvršiti izmjenu i Zakona o registraciji poslovnh subjekata kojim je propisano da, osim obavezne notarske obrade osnivačkog akta, poslovni subjekt mora ishodovati notarsku obradu i svih akata koji se odnose na upis u sudski registar i svih promjena od značaja za pravni promet.

Nosioci projekta su Udruženje Nezavisni biro za razvoj ‘NBR”‘Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao ‘LiNK’ Mostar kao članovi mreže organizacija za lokalni i regionalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini ‘LEDnet’, saopćeno je.