Likvidacija preduzeća ‘Velpro’ d.o.o.

Za veći broj zaposlenika ‘Velpro’ centra, od trenutnih 163, pokušaće se naći rješenje kroz zaposlenje u drugim ‘Agrokorovim’ kompanijama u BiH.

Najavljeni proces transformacije i stabilizacije poslovanja Konzuma BiH ponovnim uvođenjem brenda ‘Mercator’ na tržište Bosne i Hercegovine i razdvajanjem ‘Konzumovih’ i ‘Mercatorovih’ prodavnica nastavlja se prema planu, potvđeno je danas iz ‘Agrokora.’

S ciljem postizanja obostrano prihvatljivih dogovora, nastavljaju se i razgovori s dobavljacima koji su u velikom broju izrazili podrčku procesu transformacije poslovanja.

“Mislim da smo doveli situaciju u stabilniju fazu u kojoj u budućnosti možemo očekivati samo veći rast i poboljšanu situaciju. Mislim da smo došli do trenutka kad situacija kreće ka pozitivnom,” rekao je Ramljak.

Upitan da kaže zna li da je u BiH oformljena Skupština dobaljača koji traže da se ne potpisuju ugovori s ‘Mecatorom’ dok im se na daju jednistvene garancije, Ramljak je dodao da je o tome informiran prije početka današnjeg sastanka, ali da nema potrebe za postavljanjem ultimatuma.

“Znam da je formirana Skupština dobavljača. To je legitimno udruživanje, tako da ćemo im dati odgovor na to. Ne vidim problem u tome, jedino bih apelirao da ne postavljaju čvrste ultimatume i uvjete. Za to nema razloga jer se radi i za njihovo dobro. U konačnici, radi se ono što je najvažnije za njih i sve građane BiH,” rekao je Ramljak.

U skladu s najavljenom rekonstrukcijom poslovanja preduzeća ‘Agrokora’ u Bosni i Hercegovini donesena i odluka o pokretanju procesa likvidacije preduzeca ‘Velpro’ d.o.o.

Preostali dug koji će ‘Velpro’ imati prema dobavljačima će prije okončanja likvidacije preuzeti Konzum BiH i bit ce plaćen u cjelosti.

Centri ‘Velpra’ su u najmu i s njihovim vlasnicima se vode razgovori o izlasku Velpra iz ovih centara, kako bi oni sto prije mogli biti stavljeni u drugu komercijalnu funkciju.

Za što je moguće veći broj zaposlenika’Velpro’ centra, od trenutnih 163, pokušaće se naći rješenje kroz zaposlenje u drugim ‘Agrokorovim’ kompanijama u BiH.

Ostali zaposlenici centra ‘Velpro’  dobiti će  sve pripadajuće otpremnine i najvišu razinu zaštite u okviru zakonskih mogućnosti. Sve to će biti rađeno u konsultaciji sa Sindikatom radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine i zaposlenici ce biti zbrinuti na najbolji mogući način.

Na danas održanom sastanku u Vijeću Ministara BiH, u prisustvu najvisih BH dužnosnika, predstavnika ‘Agrokora’ i kompanija iz sustava ‘Agrokor’ u BiH te predstavnika poslodavaca i dobavljača razgovaralo se  o nastavku restruktuiranja kompanije, razdvajanju ‘Konzuma’ i ‘Mercatora’ te ponovnom uspostavljanju poslovanja ‘Mercatora’ u BiH.

Tom prilikom prezentiran je daljnji rad na nastavku procesa razdvajanja ‘Konzuma’ i ‘Mercatora’ kako bi se formirale dvije stabilne, dugoročno održive kompanije i na taj način osigurala budućnost što većeg broja zaposlenika i dobavljača, s pozitivnim utjecajem na ukupno gospodarstvo BiH.