Međunarodna konferencija o bankarstvu i finansijama ICBF

ICBF konferencija pruža mogućnost razmjene znanja i iskustava sa stručnjacima iz cijelog svijeta iz oblasti korporativnih i međunarodnih finansija, računovodstva, upravljanja rizikom i osiguranjem, ekonomije razvoja i upravljanja bankama.

Međunarodna konferencija o bankarstvu i finansijama ICBF koja je počela danas organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom Utara Malezija.

NLB Banka d.d., Sarajevo je prepoznala višestruke vrijednosti ovog događaja i podržala njegovu organizaciju.

“Izričito nam je drago što smo sponzor ove konferencije koja je plod saradnje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa prestižnim i međunarodno akreditovanim institucijama iz svijeta. NLB Banka d.d., Sarajevo već dugi niz godina podržava projekte koji promovišu privredne, ekonomske i naučne potencijale i afirmišu razvoj zemlje. Ovo je jedan od takvih projekata i zadovoljni smo što smo imali priliku isti i podržati,”rekla je Lidija Žigić, direktor NLB Banke d.d., Sarajevo.

ICBF konferencija pruža mogućnost razmjene znanja i iskustava sa stručnjacima iz cijelog svijeta iz oblasti korporativnih i međunarodnih finansija, računovodstva, upravljanja rizikom i osiguranjem, ekonomije razvoja i upravljanja bankama. Takođe, ova konferencija je prilika za prezentaciju i promociju bh. kulturne baštine i poslovnih potencijala.

Konferencija koja je danas započela, održava se u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i trajaće do 19. jula 2017. godine.