Mostar- predavanje o austrougarskim fortifikacijama

Stručno predavanje o austrougarskim fortifikacijama pod nazivom “Garnizon, Mostobran i Utvrda-Mostar 1878.-1918.”, održat će se u nedjelju, 28. maja, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u 20 sati.

Predavanje organizira Udruga za zaštitu fortifikacija “Werk” iz Mostara, a gost predavač je Volker Pachauer s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Grazu, priopćili su organizatori.

U Mostaru se nalaze mnogi objekti izgrađeni u toku austrougarskog perioda i pretstavljaju dobar spoj zapadne i orijentalne arhitekture (pseudomaurski stil). Najinteresantija je Stara gimnazija (1898), koja važi i za  najelitniju školu u gradu (nalazi se na Španskom trgu).

Reunion/Fena