Neophodna implemenacija popisa poljoprivrede

Popis poljoprivrede u BiH nije urađen od šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić izjavio je jučer u Sarajevu da je neophodno da BiH implementira popis poljoprivrede, te da su u tom smislu intenzivirani razgovori o ovom projektu s ciljem da se pronađe rješenje za njegovu pripremu i realizaciju.

“Popis poljoprivrede u BiH nije urađen od šezdesetih godina prošlog stoljeća i svjesni smo važnosti tog posla i činjenice da predstavlja polaznu osnovu za izradu strateškog dokumenta razvoja poljoprivrede u BiH,” istakao je Jukić.

Statističke institucije u BiH (Agencija, te zavodi za statistiku Federacije BiH i Republike Srpske), po njegovim riječima, saglasne su da je popis poljoprivrede potreban i da ga treba provesti, te da su definicije i metodologije obvezujuće i moraju biti jedinstvene.

Važna aktivnost koju provodi Agencija, ali i entitetski zavodi za statistiku, kako je dodao Jukić, jeste i ‘statististička regionalizacija’ BiH, odnosno nomenklatura prostornih jedinica za statistiku tri /NUTS tri/.

“NUTS jedan i NUTS dva su određeni, na privrednoj osnovi i prihvaćeni su od Eurostata, a NUTS tri još nije i to će biti urađeno zajedno s entitetskih vladama i statistikama, jer regionalizaciju nije jednostavno uraditi, samim tim što ona mora biti određena s dokumentima na svim nivoima vlasti u BiH,” dodao je  Jukić.