Odbijena žalba Krke na esencijalnu listu lijekova u KS

Konkurencijsko vijeće BiH je odbilo zahtjev, odnosno žalbu slovenske farmaceutske kompanije „Krka“ protiv Vlade Kantona Sarajevo zbog navodne neusuglašenosti Odluke o pozitivnoj bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo s odredbama Zakona o konkurentnosti BiH, doznaje Fena.

„Krka“ je u  zahtjevu tvrdila da je kantonalna vlada utvrđujući tzv. esencijalnu listu lijekova prošle godine spriječila, ograničila i narušila tržišnu konkurenciju na tržištu lijekova koji se izdaju i osiguravaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a. Slovenski proizvođač je tvrdio da je Vlada usvajajući novu esencijalnu listu lijekova s nje skinula „Krkine“, ali i lijekove gotovo svih drugih stranih proizvođača.

Međutim, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Vlada KS-a donošenjem Odluke o listi lijekova KS-a ne obavlja privrednu djelatnost, ne sudjeluje u proizvodnji ili prometu robe, odnosno pružanju usluga, pa time ni posredno ni neposredno ne sudjeluje na tržištu, zbog čega se ne može smatrati „privrednim subjektom“ u smislu Zakona o konkurenciji. Vlada KS-a je postupila u duhu prakse institucija Evropske unije, što je i obaveza nastala potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, te je utvrđeno da je u konkretnom slučaju djelovala kao „javno tijelo“ izvršavaći javne ovlasti određene ustavnim nadležnostima, specijaliziranim zakonom o lijekovima i mandatom pruženim od građana.

Tržište lijekova i esencijalne liste lijekova se kontinuirano kontrolišu i uređuju propisima specijalizirane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, specijaliziranim entitetskim zakonima o lijekovima, Pravilnikom o maksimalnim cijenama BiH te stručnim komisijama ministarstva, tako da Vlada KS-a prilikom donošenja Odluke o esencijalnoj listi lijekova ne utiče na konkurentnost tržišta lijekova.

Također, prema podacima kojima raspolaže, Konkurencijsko vijeće smatra da većina lijekova zastupljenih na listi iz 2016. godine su lijekovi stranih proizvođača i to u procentualnom udjelu od 78 posto, dok su domaći proizvođači zastupljeni na listi u iznosu od 22 posto te da po tom osnovu nema diskriminacije s obzirom na porijeklo proizvoda.

Konačno, Konkurencijsko vijeće je u obrazloženju odbacivanja zahtjeva „Krke“ utvrdilo i da od ukupnog broja aplikacija na listu esencijalnih lijekova iz 2016. godine od  „Krke“, za određeni broj lijekova za koje je podnesena aplikacija, nije uopće sadržan na kantonalnoj listi lijekova, a za određeni broj nije podnesena potpuna aplikacija. Stoga Konkurencijsko vijeće smatra da je Vlada KS-a prilikom utvrđivanja esencijalne liste lijekova u 2016. postupala u skladu sa svojim ovlastima koji proizilaze iz ustavnih nadležnosti i federalnog zakona o lijekovima.

Ovakvom odlukom Konkurencijskog vijeća BiH direktno su osporene tvrdnje stranih proizvođača koji su prošle godine optužili Vladu Kantona Sarajevo da je novom odlukom o esencijalnoj listi lijekova privilegirala domaće proizvođače i dovela u pitanje tržišnu konkurenciju.