Odrediti glavni račun u banci ste dužni po zakonu?

Piše: I.M.

Prilikom otvaranje računa u banci (ukoliko tek osnivate preduzeće) dužni ste se izjasniti u pisanoj formi o tome koji je vaš glavni račun, to jeste da li u nekoj drugoj banci imate otvorenih računa i koji od tih birate kao glavni. Šta zapravo znači glavni račun – i zašto ste dužni izjasniti se o tome?,

racun

Osnovni razlog za izjašnjavanje o glavnom računu proizilazi iz Zakona FBiH (Zakon o Unutrašnjem platnom prometu) u kojem se navodi čl.10: Ako poslovni subjekt u ovlaštenim organizacijama ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je odrediti račun (u daljem tekstu: glavni račun) na kojem će se izvršavati nalozi za plaćanje carina i carinskih dažbina, posebnih poreza-akciza, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i drugih poreza po posebnim propisima, nalozi za plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće, nalozi za ostale javne prihode po posebnim propisima, nalozi za prisilnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, te nalozi za izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava (u daljem tekstu: nalozi za prisilnu naplatu) i voditi evidencija o neizvršenim nalozima za plaćanje.

Stavka da se o tome banci u kojoj otvarate glavni račun morate obratiti u pisanoj formi također proizilazi iz zakona. Da li se može promijeniti glavni račun i pod kojim uslovima? Naravno glavni račun možete promijeniti uz nalog ovlaštene osobe za zastupanje, pod uslovom da nemate otvorenih obaveza prema banci, neizvršenih naloga, gdje ponovo u pisanoj formi završavate proceduralna pravila. Zašto uopšte mjenjati glavni račun? Ukoliko niste pravili prevelik izbor kada ste otvarali račun jer ste tada bili više zaokupirani sa papirologijom oko osnivanja preduzeća, može se dogoditi da ste tokom poslovanja shvatili da bi neka druga banka bolje i kvalitetnije obavljala vaše zahtjeve u tom slučaju kako biste uživali u svim benifitima druge banke potrebno je promjeniti glavni račun. Najbolje bi bilo da jedan dio transakcija preusmjerite (vodeći računa da na glavnom računu voditi još uvijek većinu poslovanja) i jednostavno provjerite da li je nova banka ono što želite, ukoliko jeste tek tada pristupite mjenjanju glavnog računa kako biste izbjegli nepotrebna iznenađenja.