Održana kreativna radionica za buduće marketare na Ekonomskom fakultetu u Mostaru

Predavanje na temu: Razvoj vizuelnog identiteta i pozicioniranje u u svijesti potrošača

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, fakultet Ekonomije i Poslovne informatike u okviru predmeta Marketing, predmetnog profesora doc.dr. Veldina Ovčina godinama pomjera granice u obrazovanju uvodeći u nastavu praktična znanja i povezivajući studente sa poduzetničkim svijetom.

Jedna takva kreativna radionica održana je jučer u prostorijama Ekonomskog fakulteta a gost predavač ovaj put bila je direktorica agencije Reunion Irma Maksumić, koja je studentima govorila o razvoju vizuelnog identiteta i pozicioniranjau u svijesti potrošača.

Osim elemenata koja svoja uporišta imaju u teoriji, i objašnjavanju primjene tih alata u kreiranju vizuelnog identiteta subjekta/proizvoda/usluge, na radionici velika pažnja je posvećena praktičnim primjerima kako su uspješne kompanije, svjetski brendovi, razvijali svoj identitet.

Vječno pitanje: Teorija ili praksa?

Logo Nike-a koštao je oko 35 dolara, Apple ima najlošije definisanu viziju po teorijskom modelu, a jedan od najbogatijih ljudi na svijetu je napustio školovanje, teorija nekada odstupa od prakse? Često? Praksa vas dovodi do prilike, ona vam daje hrabrost, ona vas izdvaja u džungli zvanoj tržište, ali ipak ‘začiniti’ tu priliku, bez obzira o čemu se radi, sa znanjem, sa teorijom. To je parfem po kojem postajete prepoznatljivi i nezamjenjivi. Zato lažu vas oni koji kažu da je praksa važnija od teorije, a još više oni koji tvrde obrnuto“, istakla je direktorica agencije Reunion na kraju svog predavanja.

Zajedno prema cilju

Osnovna zamisao Ekonomskog fakulteta je redovno pozivanje vodećih menadžera, poduzetnika i stručnjaka, da podijele svoja stvarna iskustva sa studentima, kako bi ih dodatno educirali i dimenzionirali na tržištu rada”, objašnjava studentica druge godine ekonomije, Tajma Žuškić.

Ovo je prilika da se na jednom mjestu nađu studenti i poduzetnici, koji kroz svoja predavanja i kreativne radionice prenose praktična znanja i jačaju konkurentnost studenata sutra na tržištu rada. “Tokom ovakvih razgovora studenti susreću kreativne profesionalce. Ono što nas ujedinjuje je činjenica da su visokokvalifikovani i ambiciozni stručnjaci među nama koji se kreću prema zajedničkom cilju. Upravo zato se lahko sprijatelje sa nama i iznad svega, gradimo mrežu profesionalnih kontakata, što je itekako vrijedno“, izjavila je Tajma Žuškić.

Uskoro najveća manifestacija na Ekonomiji

Ekonomski fakultet nastavlja sa praktičnom nastavom na predmetu marketing a ovim putem za magazin Reunion najavili su najveću manifestaciju takmičarskog karaktera u marketing planiranju, koja će se održati krajem ovog semestra. Cilj, ovog sada već tradicionalnog događaja, jeste spajanje studenata i poduzetnika i njihovo uključivanje u kompanije-partnere ovog događaja.