Podsticaj zapošljavanja, mjere Vlade KS

Vlada KS je odobrila realizaciju pet podsticajnih mjera u ukupnom iznosu od 1.348.592,00 KM.

Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini, koji je u petak usvojila Kantonalna vlada, određene su pojedinačne podsticajne mjere, finansijska sredstva te kriteriji, ciljevi, rokovi i praćenje realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera.

Za cjelokupan ovogodišnji program planirano je 3.196.000 KM, a Vlada je na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Službe za zapošljavanje Kantona, odobrila realizaciju pet podsticajnih mjera u ukupnom iznosu od 1.348.592,00 KM. Ostale pojedinačne podsticajne mjere u iznosu od 1.847.408,00 KM biće predložene i realizovane naknadno.

Javna ustanova ‘Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo’ je dužna u roku od 15 dana, nakon što je danas Vlada usvojila Program. objaviti javne pozive po pojedinačnim mjerama.

U prvoj grupi mjera su Program javnih radova za 300 nezaposlenih osoba u vrijednosti 428.742 KM. Tu je i Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme kod poslodavaca s većinskim privatnim vlasništvom – 594.000 KM za 100 pripravnika i to: 70 VSS i VŠS i 30 SSS i KV stručne spreme kao i Program finansiranja zapošljavanja pripravnika u javnom sektoru, za šta je izdvojeno 308.000 KM.

Među programima je i obuka za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba, vrijednosti od 5.850 KM za 13 nezaposlenih osoba iz ciljne skupine, kao i Klub za traženje posla od  12.000 KM za 1000 polaznika.

Program javnih radova u Kantonu Sarajevo se realizuje angažovanjem na period do dva mjeseca ugroženih kategorija nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih Službe. Neto naknada za angažovanje iznosi 600 KM mjesečno, odnosno 714,57 KM u mjesečnom bruto iznosu, a svi drugi eventualni troškovi, padaju na teret poslodavca.

Služba će poslodavcima, i u privatnom i u javnom sektoru, koji budu obuhvaćeni ovim programima, mjesečno, i to: 12 mjeseci za VSS i VŠS i 6 mjeseci za SSS i KV stručnu spremu, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600,00 KM za VSS i VŠS i 500,00 KM za SSS i KV stručnu spremu, po pripravniku.

Program obuke za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba  realizuje se obukom krojenja i šivenja u trajanju od tri mjeseca.

Cilj je dodatno obrazovanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba i obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage. Pravo učešća u Programu obuke isključivo imaju žrtve nasilja u porodici, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žene žrtve rata i njihova djeca te Romi, prijavljeni na evidenciju nezaposlenih Službe.

Klub za traženje posla je nova mjera namijenjena zainteresovanim nezaposlenim osobama koje su na evidenciji Službe duže od šest mjeseci i jedna je od aktivnih mjera koje se provode u radu sa nezaposlenim osobama, a putem koje se nezaposlenim osobama pruža kontinuirana, stručna pomoć u aktivnostima traženja posla.

Aktivan rad u Klubu za traženje posla sa jednom grupom traje tri sedmice, a grupe broje do 10 polaznika. Za polaznike Kluba planiraju sredstva za kupovinu mjesečnog kupona za gradski prevoz u iznosu od 12 KM.

Klub za traženje posla funkcioniše u tri segmenta: Radionica za prepoznavanje (osvještavanje) vještina i sposobnosti, zatim  kroz grupu za podršku, a sve uz razmjenu informacija o slobodnim radnim mjestima.

Nakon završenih radionica, voditelj Kluba šest mjeseci prati aktivnosti traženja posla članova Kluba, pri čemu su članovima na raspolaganju i savjetodavne usluge, ali i usluge korištenja računarske i druge opreme Službe radi uspostavljanja komunikacije s poslodavcima, saopšeno je iz Presslužbe KS-a.