Pojačanim nadzorom zatečeno 285 radnika ‘nacrno’

Poseban fokus bio je na neregistriranim djelatnostima, izdavanju fisikalnih računa i rada “nacrno”, gdje su doprinos dali kantonalni inspektori rada. Kontrolisano je 5.298 subjekata i 5.305 zaposlenika. 

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović  na pres-konferenciji  u Vladi FBiH u Sarajevu rekao je da su pripadnici ove uprave tokom pojačanog inspekcijskog nadzora od 20. marta do 23. jula u Federaciji zatekli 285 radnika “nacrno“, a do kraja godine vršit će nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali zaposlene.

“Formirani su muiltidisciplinarni timovi, što pokazuje da mehanizam koordinacije kada su u pitanju inspekcijski organi, funkcioniše,”  rekao je Ajdinović.

Poseban fokus bio je na neregistriranim djelatnostima, izdavanju fisikalnih računa i rada “nacrno”, gdje su doprinos dali kantonalni inspektori rada. Kontrolisano je 5.298 subjekata i 5.305 zaposlenika.

“Osim toga, aktivnosti su bile usmjerene na kontrolu Uredbe o poticanju zapošljavanja u FBiH, pri čemu je kontrolisano više od 210 subjekata. To je pokazalo da imamo odličnu disciplinu kod subjekata kontrole koji su primili sredstva Vlade Federacije u smislu poticaja zapošljavanja. Samo smo kod dva subjekta u USK i HNK zatekli kršenje ove uredbe, jer je zatečeno manje osoba u odnosu na primljena sredstva prema Uredbi. Za to im je izrečena propisana kazna u iznosu 10.000 KM,” potcrtao je Ajdinović.

Navedeni rezultati inspekcijske kontrole predstavljeni su na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije BiH.

Zakonodavni i pravni okvir inspekcija, kako je rečeno, poboljšat će Akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, čije se usvajanje očekuje u narednom periodu.

Također, na pres-konferenciji Ajdinović je potvrdio novinarima da se u oblasti tržišne inspekcije prate dešavanja koja su vezana za Agrokor.

“Vidjet ćemo kako ćemo u skladu sa svojim nadležnostima djelovati, te ćemo poduzeti aktivnosti onako kako situacija bude zahtijevala,” dodao je Ajdinović.