Pregovori za članstvo BiH u WTO u završnoj fazi

Do sada održano 12 rundi pregovora ukupno i „BiH je svrstana u zemlju prioritet za članstvo u Svjetsku trgovinsku organizaciju“.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u četvrtak je na sjednici Predstavničkog dom Parlamentarne skupštine BiH, odgovarajući na poslaničko pitanje Mensure Beganović (Demokratska fronta), kazao da su pregovori za članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u završnoj fazi te da je najveći napredak napravljen 2013. godine.

Poslanica Beganović je postavila pitanje u kojoj fazi je proces pristupanja BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, da li su okončani bilateralni pregovori o pristupu tržištu sa SAD-om, Ukrajinom, Ruskom Federacijom, Brazilom, te da li su otklonjeni nedostaci u domaćoj legislativi.

Ministar Šarović je naveo da je do sada održano 12 rundi pregovora ukupno i „BiH je svrstana u zemlju prioritet za članstvo u Svjetsku trgovinsku organizaciju“.

“No, moram da istaknem da se još sredinom 2015. godine u pregovore o pristupu tržištu uključila i Ruska Federacija sa vrlo obimnim zahtjevima u pogledu traženih carinskih koncesija i pristupa tržištu usluga, što je dodatno otežalo završetak pregovora, obzirom da u bilateralnim pregovorima nismo te pregovore završili sa Ukrajinom, Brazilom i SAD-om,” napomenuo je ministar Šarović.

Po njegovim riječima, Ruska Federacija i Ukrajina su u okviru bilateralnih pregovora ostale pri vrlo širokim zahtjevima koji dakelo prevazilaze interese i mogućnosti njihovih ekonomija.

“A s druge strane, od BiH se traži puno otvaranje tržišta, znači u potpunosti, što u praksi znači puno otvaranje tržišta za sve članice Svjetske trgovinske organizacije,” kazao je Šarović.

Najavio je da je za decembra 2017. godine zakazana sljedeća ministarska konferencija u Argentini, koja se održava svake dvije godine, a praksa je da se u vrijeme njenog održavanja primaju nove članice u ovu organizaciju.

“U ovom trenutku BiH u Sekretarijatu WTO-a figurira kao jedna od najozbiljnijih članica za pristupanje ovoj organizaciji,” kazao je ministar Šarović.

Naveo je da su bilateralni pregovori sa SAD-om okončani u septembru 2013. godine.

“No želim da istaknem da su u okviru posljednjeg bilateralnog sastanka nedavno u Ženevi, SAD iznijele još nekoliko dodatnih primjedbi vezano za zakonodavstvo BiH. Radi se o pitanjima nedostajućih podzakonskih akata u zemlji u oblasti GMO i zabranama uvoza svinjskog i goveđeg mesa u čijoj proizvodnji su korišteni takozvani hormoni rasta,” istaknuo je Šarović.

Napomenuo je da ova otvorena pitanja nisu od strane SAD-a proslijeđena WTO radnoj grupi putem WTO sekretarijata „tako da je u ovom trenutku neizvjesno da li će ranije postavljeni preduslovi za potpisivanje bilateralnog protokola dvije strane biti prošireni navedenim zahtjevima“.

“To je neizvjesno. Moguće je da SAD, nakon našeg obrazloženja, odustane,” kazao je Šarovć.

Ocijenio je da u pregovorima s Ruskom Federacijom u prethodnoj godini nije bilo napretka.

Po njegovim riječima, Ruska Federacija je Bosni i Hercegovini dostavila vrlo široke zahtjeve koji daleko prevazilaze njene izvozne mogućnosti kao i interese njene privrede.

Šarović kaže da je u pregovorima s Ukrajinom napravljen je odgovarajući napredak u posljednjoj godini, međutim još uvijek su otvoreni pregovori za oko 1.300 proizvoda od kojih 600 u oblasti agrara.

“U međuvremenu je u Briselu 2017. godine održan sastanak s predstavnicima Evropske komisije, gdje je dogovoreno intenziviranje pregovora sa Ruskom Federacijom i Ukrajinom. U tom kontekstu, dogovoreni su modaliteti na ponovnom reaktiviranju bilateralnih pregovora sa pomenute dvije zemlje, a kao rezultat toga Ruskoj Federaciji i Ukrajini su krajem marta dostavljene nove, revidirane, ponude za robne usluge nešto povoljnije,” pojasnio je ministar Šarović.

Dodao je da su preostala otvorena pitanja su svedena, kada je u pitanju Brazil, na samo nekoliko tarifnih linija, a odnosi se na zamrznuto pileće i svinjsko meso „i pregovore sa Brazilom očekujemo narednih sedmica“.

– Kao i u slučaju Ruske Federacije i Ukrajine, Brazilu je krajem marta 2017. godine dostavljena nova, revidirana ponuda i očekuje se brzi završetak i možemo smatrati da smo sa Brazilom ovaj dio posla završili – zaključio je ministar Mirko Šarović.