BiH: Pronaći najbolje rješenje za rad ‘Agrokorove’ maloprodaje

Sa svim dobavljačima ‘Konzuma’ BiH u sljedećim danima obaviti će se i pojedinačni razgovori o međusobnim odnosima.

Izvanredni povjerenik za ‘Agrokor’ Ante Ramljak, predsjednik Uprave Poslovnog sistema ‘Mercator’ Tomislav Čizmić i direktor ‘Konzuma’ BiH Tomislav Bagić sastali su se danas u Sarajevu sa predstavnicima više od stotinu dobavljača Konzuma BiH. Tema sastanka bilo je unaprjeđenje saradnje ‘Konzuma’ i dobavljača na obostrano dugoročno održivim osnovama.

Ante Ramljak je izvijestio dobavljače ‘Konzuma’ BiH o toku procesa izvanredne uprave u ‘Agrokoru’ te potvrdio osobni fokus na pronalazak najboljeg mogućeg rješenja za novi koncept rada ‘Agrokorove’ maloprodaje u Bosni i Hercegovini, o kojem je govorio i prošle sedmice na sastanku s predstavnicima Vijeća ministara BiH.

“Da bi napori koje poduzimamo kako bismo poslovanje ‘Konzuma’ BiH zajedno s ‘Mercatorom’ postavili na potpuno zdrave temelje, koji će izdržati test vremena i biti održivi i po završetku procesa izvanredne uprave u ‘Agrokoru’, u ovom trenutku nam je potrebna najkvalitetnija moguća suradnja i podrška od strane dobavljača. Sa svim će se dobavljačima Konzuma BiH u sljedećim danima obaviti i pojedinačni razgovori o međusobnim odnosima. Nakon današnjeg sastanka vjerujem da će biti postignuti dogovori o daljnjoj suradnji koji su i u obostranom najboljem interesu, ali i u najboljem interesu svih zaposlenika i drugih partnera ‘Konzuma’ BiH. Očekujem također da ovaj proces rezultira pozitivnim doprinosom ukupnom gospodarstvu BiH,” rekao je Ante Ramljak.

Tomislav Čizmić obavijestio je učesnike skupa o aktivnostima poduzetim od strane Poslovnog sistema ‘Mercator’ na vraćanju ‘Mercatora’ na tržište BiH i preduslovima koji su neophodni da bi se ova namjera ostvarila.

“Nakon uspješne stabilizacije ‘Mercator’ grupe na svim tržištima u ‘Mercatoru’ smo sada okrenuti razvoju. Nedavno provedeno istraživanje tržišta u BiH pokazalo je da je ‘Mercator’ ovdje i dalje snažan brend, prepoznat po kvaliteti koju garantira. Želja nam je iskoristiti ove prednosti i realizirati povratak ‘Mercatora’ na tržište Bosne i Hercegovine, u čemu izuzetno važnu ulogu imaju dobavljači ‘Konzuma’ BiH, pogotovo sada dok intenzivno radimo na ostvarenju ove namjere,” rekao je Tomislav Čizmić.

Tomislav Bagić zahvalio je dobavljačima na svoj dosadašnjoj podršci i saradnji s ‘Konzumom’ BiH.

“Nadam se da će se sve o čemu smo razgovarali danas realizirati na način koji će omogućiti da se proces transformacije ‘Konzuma’ BiH nastavi odvijati na optimalan način. Cilj nam je u konačnici zajedno s našim dobavljačima rasti i poslovati još uspješnije. U ‘Konzumu’ BiH svi smo maksimalno posvećeni ostvarenju ovog cilj,” rekao je Tomislav Bagić.

“Moram reći da nam je drago će ‘Merkator’, ako sve bude u redu, da preuzme ‘Konzum’, obzirom da je imao u prethodnom periodu, puno bolji status na tržištu Bosne i Hercegovine i puno bolje odnose prema dobavljačima. Međutim, vidimo da još ima problema sa najvećim dobavljačima, što na neki način ugrožava nas ostale. Nadamo se da će uprava ‘Konzuma’ uspjeti naći dogovor sa najvećim dobavljačima,” rekao je Maid Jabandžić direktor mesne industije ‘Madi’ iz Tešnja.

“Utisci nakon današnjeg sastanka su vrlo pozitivni, obzirom od današnjeg sastanka svi mnogo očekujemo, jer vidimo da se dešavaju neki pozitivni trendovi. Što se tiče preduzeća kojeg predstavljam, mi smo sve ovo vrijeme pratili ‘Konzum’ i u narednom periodu očekujemo mnogo od ovoga što nam je danas prezentirano i nadamo se da će sve to biti jako uspješno,”  rekao je Saša Trivić, pomoćnik direktora preduzeća ‘Krajina Klas’ d.o.o.