Proračun FBiH u suficitu od 60, 8 miliona maraka

Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2017. godine iznose 21,1 miliona KM i u odnosu na razdoblje januar/siječanj – juni/lipanj 2016. godine imaju ostvarenje manje za 19,3 miliona KM ili za 47,8 posto.

Posmatrajući po razinama vlasti, Proračun FBiH u razdoblju od 1.janura/siječnja do 30. juna/lipnja 2017. godine ostvario je suficit od 60,8 miliona KM. I ukupan financijski rezultat svih županija je u suficitu od 137,2 miliona KM, a suficit od 60,1 miliona KM ostvarile su i općine, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Federalne vlade.

Ukupan financijski rezultat na razini sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 69,2 miliona KM.

Ovo je navedeno u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna Federacije BiH, županija, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje janura/siječanj-juni/lipanj 2017. godine, koje je izneseno na sjednici Vlade F BiH održanoj u četvrtak u Mostaru.

Dokument je rađen na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, županija i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova, a sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci 2017. godine iznose 3.854,1 miliona KM, što je za 323,7 miliona KM ili za 9,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 46 posto.

Prihodi od poreza iznose 3.380,2 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. U odnosu na razdoblje januar/siječanj-mart/ožujak 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 286,6 miliona KM ili 9,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 50,1 posto.

Ukupni rashodi u razdoblju januar/siječanj – juni/lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 3.257,5 miliona KM što je za 26,1 miliona KM ili za 0,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 42 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon konsolidacije iznose 1.571,9 miliona KM. Od toga tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 19,1 miliona KM, pojedincima 1.349,7 miliona KM, a neprofitnim organizacijama 97 miliona KM. Subvencije javnim poduzećima su 51,4 miliona KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 41,7 miliona KM. Na druge tekuće rashode odnosi se 12,6 miliona KM

Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2017. godine iznose 21,1 miliona KM i u odnosu na razdoblje januar/siječanj – juni/lipanj 2016. godine imaju ostvarenje manje za 19,3 miliona KM ili za 47,8 posto.