Prvi program certifikacije rizik menadžera u regionu

Osnovni cilj UPRMBiH je da postane okosnica promocije i implementacije standarda upravljanja rizicima finansijskih institucija, a u skladu s priznatim međunarodnim standardima i praksama.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) i Globalna asocijacija risk profesionalaca (GARP) iz SAD-a, u saradnji s Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE), organiziraju prvi program certifikacije rizik menadžera u ovom regionu koji će od 7. do 9. septembra 2017. biti održan u Sarajevu.

Iz Udruženja profesionalnih rizik menadžera u BiH ističu da su jedno od svega 40 priznatih partnera GARP-a na svjetskom nivou. Osnovni cilj UPRMBiH je da postane okosnica promocije i implementacije standarda upravljanja rizicima finansijskih institucija, a u skladu s priznatim međunarodnim standardima i praksama.

– Ovom programu će prvi put zajedno prisustvovati predstavnici lokalnog i regionalnog finansijskog sektora, što daje dodatni značaj ka putu da Bosna i Hercegovina postane centar za obuku rizik menadžera u skladu s najnovijim međunarodnim standardima – sapćeno je.