Razmatranje izmjena Zakona o privrednim društvima

Način na koji sindikalci žele da se utvrdi odgovornost direktora firmi nije prihvatljiv s pravnog gledišta, smatraju poslodavci.

Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Džindić na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBIH zaključio da će Radna grupa ministarstva razmotriti sve sugestije članova vijeća u vezi izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima, koje su predložili sindikalci.

“Sindikalci su inicirali zakonske izmjene, jer traže da se utvrdi stvarna odgovornost pojedinih direktora uprava itd., koje dovode do likvidacija i blokada firmi,” rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović.

Sindikalci insistiraju da se „ukoliko društvo posluje s gubitkom članovima uprave ugovorena plaća smanji na iznos prosječne plaće u FBiH“. Za sindikalce je neprihvatljivo da pojedini menadžeri zarađuju i 15 puta više nego radnici u preduzeću u kojem upravljaju, zbog čega smatraju da se takva ugovorena primanja moraju ograničiti i vezati za primanja radnika ili za prosječnu plaću u Federaciji BiH.

U tom smislu federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Džindić istakao je da je većini direktora javnih preduzeća u njegovom resoru limitirao plate na iznos oko 3.000 KM, navodeći da je to iznos i njegove ministarske plate.

Način na koji sindikalci žele da se utvrdi odgovornost direktora firmi nije prihvatljiv s pravnog gledišta, smatraju poslodavci.

Predsjednik Udruženja poslodavaca BiH Mladen Pandurević smatra da važeći Zakon o privrednim društvima nudi puno bolja rješenja, jer predviđa odgovornost članova uprave i nadzornih odbora koji odgovaraju svom svojom imovinom za štetu koju su nanijeli preduzeću za svoje odluke.

Osim navedenih zakkonskih izmjena na sjednici ESV FBiH razmatrane su i izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, koje su inicirali poslodavci s namjerom da dođe do oslobađanja poreza na dobiti u smislu reinvestiranja.

“Po važećem Zakonu reinvestiranje je povoljno samo za velike investitore koje investiraju više od 20 miliona KM u toku pet godina. To može samo nekoliko firmi u Federaciji te smo htjeli kroz zakonske izmjene da i male firme, koje investiraju desetine ili stotine hiljada maraka, da budu stimulirane da investiraju u proizvodnu opremu i sličn,”rekao je predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović.

Također, poslodavci su predložili smanjenje stope poreza na dobit sa 10 na osam posto.

“Ako su do sada izvoznici bili oslobođeni, a firme koje posluju na domaćem tržištu nisu bile oslobođene, željeli smo da kažemo da ćemo se solidarisati i da dobijemo neutralan efekat,” dodao je Smailbegović.