RCC – Regionalna saradnja od presudne važnosti za privlačenje investicija

Jača regionalna saradnja od presudne važnosti za privlačenje investicija u jugoistočnoj Evropi.

Analiza investicijskih politika (IRP) u jugoistočnoj Evropi (JIE), koju je provela Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD), uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), predstavljena je u utorak u Ženevi.

Studija je zasnovana na tradicionalnom UNCTAD-ovom Okviru investicijske politike za održiv razvoj, ali je  prvi put pripremljena sa osvrtom na region jugoistočne Evrope.

U njoj se analiziraju glavne karakteristike nacionalnog i međunarodnog okvira politika koji utiče na investiranje, uključujući ulazak, tretman i zaštitu, procedure za osnivanje preduzeća, fiskalnu politiku i investicijske poticaje, tržište rada i vještine, režim tržišnog natjecanja kao i inicijative za promociju investicija u regionu.

Za svaku oblast dat je niz konkretnih preporuka za unapređenje investicijskog okruženja i jačanje uticaja investicija.

– Nadamo se da će analiza investicijskih politika pomoći ekonomijama jugoistočne Evrope da dodatno unaprijede investicijsku klimu. S obzirom na to da konkurencija nekada može biti igra bez pobjednika, UNCTAD snažno podržava saradnju u domenu investicija – rekao je direktor Odjela za investicije i poslovanje u UNCTAD-u  James Zhan.

Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović istakao je da glavni nalazi studije pokazuju da je jača regionalna saradnja od presudne važnosti za privlačenje investicija u jugoistočnoj Evropi, s obzirom na to da je strateški cilj ozbiljnih investitora koji dođu bilo gdje u region da ostvare korist od tržišta veličine 20 miliona ljudi.

Dodao je da ova organizacija u potpunosti prepoznaje postojeću konkurenciju i težnju svake pojedinačne ekonomije da privuče investicije, kao i da će usmjeravati region da zadovolji strateške potrebe korporativnih investitora tako što će se djelovati zajednički i izbjegavati “trka do dna”, jer je zajednički strateški cilj regiona da privuče više investicija u svrhu regionalnog razvoja.

Analiza investicijskih politika nadopunjuje napore Berlinskog procesa generalno, a posebno Višegodišnjeg akcionog plana, koji se kratko naziva MAP, a kojeg je pripremilo Vijeće za regionalni ekonomski prostor na zapadnom Balkanu, kojeg su lideri iz regiona potvrdili ovog ljeta u Trstu. MAP-om su priprema i provedba regionalnog programa reformi ulaganja utvrđeni kao jedan od četiri prioriteta, zajedno sa trgovinom, mobilnošću i digitalnom agendom.

Svilanović je najavio da će region, pod okriljem Vijeća za regionalnu saradnju, uskoro započeti rad na utvrđivnju određenog broja politika koje će biti predmetom reformi i objasnio da postojeću konkurenciju treba pretvoriti u saradnju te da investicijska agenda treba obuhvatati heterogen skup politika i uključivati brojne različite aktere kao što su organi vlasti zaduženi za rad, porez, porezne poticaje, međunarodne sporazume o investiranju, zajedničku promociju investicija, i slično, kao i privatni sektor.

Analizu investicijskih politika je proveo UNCTAD u saradnji sa Investicionom komisijom za jugoistočnu Evropu (SEEIC) Vijeća za regionalnu saradnju, a dokument je finaliziran nakon iscrpnih konsultacija sa nacionalnim zainteresiranim stranama iz sedam ekonomija jugoistočne Evrope i to Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Moldavije, Srbije, Makedonije i Kosova.

Na prezentaciji su se okupili predstavnici UNCTAD-a i Vijeća za regionalnu saradnju, ekonomskih timova Investicione komisije za jugoistočnu Evropu, te privatnog sektora, razvojnih partnera i misija u Ženevi, saopćeno je iz RCC-a.