Rok za plaćanje PDV-a zadnji dan u mjesecu?

Očekuje da će, uz prateće stručne stavove i analize, biti prihvaćen i ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH da rok za plaćanje PDV-a bude pomjeren na zadnji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da, u vezi s najavljenim izmjenama Zakona o PDV-u čije se usvajanje na Upravnom odboru Uprave za indirektno oprezivanje BiH očekuje u narednom periodu nakon čega će biti upućen na razmatranje u VMBiH, očekuje da će, uz prateće stručne stavove i analize, biti prihvaćen i ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH da rok za plaćanje PDV-a bude pomjeren na zadnji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa.

Dodao je da takve zahtjeve udruženja privrednika i obrtničkih komora podržava, da su opravdani i sugurno će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, jer će pomjeranje roka za plaćanje PDV unaprijediti likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje.

Zvizdić je istakao da će se istovremeno s pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a na zadnji dan u mjesecu porezna legislativa biti usklađena s odredbom o roku izvršenja novčane obaveze između preduzetnika u novčanim transkacijama.

Uz produžavanje roka za plaćanje PDV-a i smanjenja zateznih kamata, kao mjeru podrške razvoju poslovnog sektora na način kako je to i predviđeno reformskom agendom, Zvizdić očekuje da Uprava za indirektno oporezivanje u najkraćem roku postupi u skladu s definiranim smjernicama Vijeća ministara BiH, i stvori potrebne predpostavke za uvođenje elektronskog plaćanja PDV-a i direktnih poreza, što će smanjiti opterećenje resursa i uštediti vrijeme privrednicima u izvršenju svojih obaveza.

– Ako se ovome dodaju i izmjene, odnosno povećanje praga za ulazak u PDV sistem, usklađivanje s legislativom EU, kao i pomenuto uvođenje e-sistema plaćanja, onda će izmjene Zakona o PDV-u imati stvaran i efikasan cilj koji će značiti razumijevanje potreba privrednika, u smislu olakšanja njihovog poslovanja, daljnjeg razvoja i novih ulaganja, i u konačnici što je i najvažnije, novog zapošljavanja – smatra Zvizdić, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.