RS planira zapošljavanje 2.548 osoba

U posljednjih pet godina, putem projekata zapošljavanja, zaposleno 16.347 osoba za šta su izdvojena sredstva u iznosu od 66.860.093,10 КM.

U Republici Srpskoj (RS) je kroz nekoliko projekata u ovoj godini planirano zapošljavanje 2.548 osoba s evidencije Zavoda za zapošljavanje za što je osigurano 10,7 miliona KM, saopćio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.

“Osim toga, planiramo da kroz skoro donošenje uredbe o podsticajima za zapošljavanje, dodatno osnažimo i motivišemo poslodavce za kreiranje novih radnih mjesta i za novo zapošljavanje kroz podsticaje u visini plaćenih doprinosa za novoprijavljene radnike, za šta je osigurano šest miliona KM. Za ovaj projekt trebalo bi da se osiguraju dodatna sredstava u iznosu od 10 miliona KM na godišljem nivou,” naveo je Savanović.

Evidentni su, kazao je, podaci da je u posljednjih pet godina, putem projekata zapošljavanja, zaposleno 16.347 osoba za šta su izdvojena sredstva u iznosu od 66.860.093,10 КM.

Posao je zadržalo oko 60 posto novih radnika, a u nekim projektima efekti su i preko 80 posto i zaposleni su i dalje u radnom odnosu.

Ohrabrujuća je  činjenica da se stanje na evidenciji nezaposlenih iz godine u godinu popravlja, pored ostalog, zahvaljujući mjerama aktivnog djelovanja na tržištu rada, koje Vlada RS-a preduzima posljednjih godina.

Trend smanjenja broja nezaposlenih traje od druge polovine 2013. godine, a krajem marta 2017. evidentirano je 124.527 aktivnih tražilaca zaposlenja, što je najmanji broj nezaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS u posljednjih 15 godina – naveo je entitetski resorni ministar u čestitki u povodu 1. maja, Međunarodnog praznika rada.