Sarajevo: Ekonomsko osnaživanje žena i rodna ravnopravnost

CARE International je u proteklih pet godina direktno radio na smanjenju siromaštva i diskriminacije žena u 12 općina sa deset lokalnih partnera.

“Nezaposlenost je jedan od gorućih problema u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o nezaposlenosti žena tu je situacija još teža jer je u BiH 46 posto žena nezaposleno. To je jedan od glavnih prioriteta na kojima trebamo raditi, ” rekla je Sumka Bučan direktorica Care International Balkans u BiH na današnjoj prezentaciji druge faze projekta ‘Ekonomsko osnaživanje žena u BiH’ koja je održana u Sarajevu.

Bučan se osvrnula i na podršku individulanim preduzetnicama, kao i osnivanje tri ženske zadruge (‘Bolja budućnost’ iz Tuzle, Zadruga ‘Žena’ iz Bratunca i zadruga ‘Lara’ iz Bijeljine) koje su osnovane na principu socijalnog preduzetništva. „Podržali smo žene da pokrenu male biznise, da izađu na tržište rada te da ostvare ravnopravniji položaj u društvu,“ naglasila je ona.

Austrijska razvojna agencija, po riječima savjetnika austrijskog ambasadora u BiH Wolfganga Thilla,  u ovaj projekt uložila je 150.000 eura.

„Svjesni smo da postoje i druge zemlje koje ulažu mnogo veća sredstva u ekonomski razvoj BiH, međutim za nas je bilo važno da odaberemo jednu temu i da se na nju fokusiramo kako bismo uložili snažnije napore jer je ekonomsko osnaživanje žena i rodna ravnopravnost jedan od najvećih prioriteta austrijske razvojne politike,“ dodao je Thill.

Direktor Prve romske ženske zadruge ‘Bolja budućnost’  iz Tuzle Mirsad Bajramović,  ovom prilikom je upoznao prisutne sa zadrugom koja je osnovana prošle godine i u kojoj su zaposlene četiri osobe po ugovoru o radu.

„Postojimo godinu i tri mjeseca. Ovo je naša nulta godina, zato što smo dobili plastenike polovinom juna ove godine i počeli sa proizvodnjom. Zadruga trenutno ima 400 kvadrata  pod plasteničkom proizvodnjom. Uskoro počinjemo sa sadnjom kornišona,“ rekao je Bajramović.

CARE International je u proteklih pet godina direktno radio na smanjenju siromaštva i diskriminacije žena u 12 općina sa deset lokalnih partnera. Kroz socijalne zajmove podržali su 120 žena, a kroz stručno osposobljavanje i obuke prošlo je 300 žena,