Šarović: Ovo je treća blokada Hrvatske

Jednostrana netarifna barijera direktno utiče na dugoročne trgovinske sporazume za izvoz voća i povrća u Hrvatsku, koje imaju dobavljači iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH.

Poslovna zajednica zapadnobalkanske šestorke uputila je apel Evropskoj komisiji. Među njima i Bosna i Hercegovina. Dopis je odaslan zbog propisa Hrvatske da za voće i povrće koje uvozi iz trećih zemalja poveća taksu čak – 22 puta.

Mjera je štetna, jednostrana i nije u duhu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stav je nadležnih iz BiH. Voćari razočarani, osjećaju se prevareno.

Fitosanitarni pregled pošiljke voća ili povrća iz Bosne i Hercegovine za svaku pojedinačnu vrstu košta dvije hiljade kuna, do 270 eura. U odnosu na ranijh 12, cijena je uvećena 22 puta. To precizira novi amandman uredbe Vlade Hrvatske kojom je predviđena naknada za inspekciju i kontrolu usklađenosti uvezenog voća i povrća. Odnosi se samo na treće zemlje. Nadležni iz zapadnobalkanskih zemalja pitaju se – kome i zašto, u jeku sezone, smeta njihovo voće i povrće. Voćari iz BiH pitaju se isto.

“Mi to plaćamo, ne plaća naravno njihov kupac, on odmah samo smanji cijenu. Ako vi sad šaljete pet vrsta roba na jednom kamionu, pet različitih vrsta jabuka i krušaka oni na svaku prave analizu i ta analiza košta 2.000 kuna. Što je još veće zlo, vi morate 24 sata najaviti da vam kamion tamo dolazi da bi mogli raditi fitosanitarni, 24 sata prije toga mora biti najava”, kaže Nikola Vukelić, voćar iz Podgradaca, Gradiška.

Uz Srbiju i Makedoniju, Bosna i Hercegovina najviše je pogođena ovom mjerom. Državni ministar Mirko Šarović traži povlačenje ove ozbiljne barijere u trgovini. Ne demantuje pripremu zajedničkog sastanka koji bi mogao biti održan u Sarajevu, iako zvanična lokacija i satnica još nisu poznati.

“Mislimo da to zaista ide ka cilju da se onemogući trgovina i zaista ova mjera je u suprotnosti sa SSP-om, odnosno trgovinskim principima. Bosna i Hercegovina to želi jasno da kaže susjedima i Hrvatskoj. Ovo je treća barijera, prvo vino, pa nakon toga mlijeko iz Kozarske Dubice, Megglea i nekih drugih naših mljekara, sada voće i povrće. Naš odgovor neće dugo čekati”, tvrdi Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

“Pazite, ako smo mi liberalizirali tržište, otvorili svoje granice onda ne želimo da neko nama zatvori granice ili da nas bilo kakvim mjerama usporava ili čini nekonkuretnim na tom tržištu”, poručuje Borislav Bojić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Poslovna zajednica zapdnobalkanskih zemalja već je zajednički djelovala. Upućen je apel na adresu Generalnog direktorata Evropske komisije za pitanja trgovine.

“Ova jednostrana netarifna barijera direktno utiče na dugoročne trgovinske sporazume za izvoz voća i povrća u Hrvatsku, koje imaju dobavljači iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH. Shodno tome, proizvođači i trgovci iz ovih zemalja van EU, koji su u procesu pristupanja EU, stavljeni su u neravnopravan položaj tako što se značajno povećava konačna cijena predmetnih proizvoda. Ova izuzetno štetna mjera nije u duhu formulacije i smisla SSP-a – Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i predmetnih zemalja”, stoji u pismu.

Odgovor iz BiH neće dugo čekati uvjeravaju nadležni. Hrvatska je odluku obrazložila većim obimom posla graničnih inspektora radi djelotvorne kontrole i osiguranja zdravstveno ispravnih i kvalitetnih proizvoda za građane.