Šta svaki d.o.o. mora da ima (po gradovima BiH)

Nakon što ste razvili vašu ideju, istražili tržište, odabrali lokaciju i ciljnu grupu, vrijeme je da razmišljate i o pravnoj regulativi vašeg biznisa tj. da registrirate firmu/tvrtku. Ukoliko ste se odlučili registrirati kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) potrebno je da provjerite da li imate sljedeće elemente neophodne za dalje korake. U BiH postoje određene razlike prilikom registracije pa ćemo vas kratko upoznati sa pravilima tri velika grada: Tuzla, Banja Luka i Mostar.

Tuzla – registracija d.o.o.
Osnivački kapital
– minimalni osnivački kapital u FBiH iznosi 1.000 KM. Može biti i veći od propisanog, a mogu se upisati i stvari u osnivački kapital.
Zakonski zastupnik – vaš biznis mora imati direktora (ili upravu koju čine lica). Njegova (ili njihova) dužnost je da svakodnevno vode poslovanje i zastupaju društvo. Direktor društva ne mora biti zaposlen u društvu, dovoljno je da budemo samo registriran u sudu kao odgovorna osoba firme/tvrtke.
Osnivački akt – je osnovni dokument društva, mora ga sastaviti notar u formi notarske obrađene isprave.
Sjedište – je adresa koja se navodi u osnivačkom aktu. Ugovor o zakupu se dostavlja Poreskoj upravi FBiH prilikom pribavljanja jedinstvenog identifikacijskog broja, a stambeni prostor ne može poslužiti kao sjedište društva.
Djelatnostdruštvo mora da ima djelatnosti koje navodi u osnivačkom aktu i prilikom registracije. Za određene djelatnosti predviđeni su dodatni uslovi, dozvole i sl.
Račun – Račun se otvara kod poslovne banke nakon registracije. Svaka banka ima svoju proceduru i listu dokumenata koje traži.
Knjigovođa – društvo mora imati knjigovođu, a dokaz o njegovom angažmanu dostavlja se Poreskoj upravi FBiH.

business2

Banja Luka – registracija d.o.o.
Osnivački kapital – minimalni osnivački kapital u republici Srpskoj iznosi 1 KM. Može biti i veći od propisanog, a mogu se upisati i stvari u osnivački kapital.
Zakonski zastupnik – vaš biznis mora imati direktora (ili upravu koju čine lica). Njegova (ili njihova) dužnost je da svakodnevno vode poslovanje i zastupaju društvo. Direktor društva ne mora biti zaposlen u društvu ukoliko ima “menadžerski ugovor” bez zasnivanja radnog odnosa.
Osnivački akt – je osnovni dokument društva, mora ga sastaviti notar u formi notarske obrađene isprave. Ako je osnivački kapital 1 KM dovoljno je da notar samo ovjeri potpis.
Sjedište – je adresa koja se navodi u osnivačkom aktu. Ugovor o zakupu se dostavlja Poreskoj upravi RS prilikom pribavljanja jedinstvenog identifikacijskog broja, a stambeni prostor ne može poslužiti kao sjedište društva.
Djelatnostdruštvo mora da ima djelatnosti koje navodi u osnivačkom aktu i prilikom registracije. Za određene djelatnosti predviđeni su dodatni uslovi, dozvole i sl.
Račun – Račun se otvara kod poslovne banke nakon registracije. Svaka banka ima svoju proceduru i listu dokumenata koje traži.
Knjigovođa – društvo mora imati knjigovođu, a dokaz o njegovom angažmanu dostavlja se Poreskoj upravi RS.

Mostar – registracija d.o.o.
Osnivački kapital – minimalni osnivački kapital u FBiH iznosi 1.000 KM. Može biti i veći od propisanog, a mogu se upisati i stvari u osnivački kapital.
Zakonski zastupnik – vaš biznis mora imati direktora (ili upravu koju čine lica). Njegova (ili njihova) dužnost je da svakodnevno vode poslovanje i zastupaju društvo. Direktor društva ne mora biti zaposlen u društvu, dovoljno je da budemo samo registriran u sudu kao odgovorna osoba firme/tvrtke.
Osnivački akt – je osnovni dokument društva, mora ga sastaviti notar u formi notarske obrađene isprave.
Sjedište – je adresa koja se navodi u osnivačkom aktu. Ugovor o zakupu se dostavlja Poreskoj upravi FBiH prilikom pribavljanja jedinstvenog identifikacijskog broja, a stambeni prostor ne može poslužiti kao sjedište društva.
Djelatnostdruštvo mora da ima djelatnosti koje navodi u osnivačkom aktu i prilikom registracije. Za određene djelatnosti predviđeni su dodatni uslovi, dozvole i sl.
Račun – Račun se otvara kod poslovne banke nakon registracije. Svaka banka ima svoju proceduru i listu dokumenata koje traži.
Knjigovođa – društvo mora imati knjigovođu, a dokaz o njegovom angažmanu dostavlja se Poreskoj upravi FBiH. 

Svakako postoji još mnogo stvari koje nisu spomenuti a koja će vas zasigurno financijski koštati dodatni ulaganja, osim onih koji su ovdje spomenuti. Sudska taksa plaća se oko 600-900 KM, troškovi objave u službenim novinama, troškovi notara kreću se od 500 do 800 KM, te dodatni troškovi pripreme dokumenata, ovjeravanja, kopiranja i slično. Sve u svemu ukoliko se nalazite u fazi registracije vaše firme/tvrtke nadamo se da će vam ova kratka uputstva koristiti.

Želimo vam mnogo sreće jer ona nekada čak i ovim aktivnostima zna biti presudna.