Stati u zaštitu bh. uzgajivača malina

Ponuđena otkupna cijena maline je ravna elementarnoj nepogodi. Da li to znači da će neuređeni odnosi u državi biti prelamani „preko leđa“ ljudi koji se bore da prehrane svoje porodice?

Senad Subašić, član Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH i predsjednik Općinske organizacije SDP Tešanj, smatra da bi, što hitnije, neko iz institucija vlasti trebao i morao stati u zaštitu bh. uzgajivača malina, saopćeno je iz SDP-a.

“Projekt uzgoja i plasmana malina u BiH je reklamiran kao mogućnost samozapošljavanja i obezbjeđenja egzistencije mnogih porodica. Lijepa obećanja se, ovih dana, tope i mnoge uzgajivače dovode u stanje očaja. Ponuđene otkupne cijene malina su preniske i u neravnopravan položaj dovode uzgajivače, a za to vrijeme institucije šute,” poručuje Subašić

Naime, smatra on, ponuđena otkupna cijena od strane onih koji su ugovarali otkup ne može biti biti dostatna ni za pokriće uloženih sredstava, a kamoli otplatu kreditnih rata većine malinara.

“Možemo slobodno reći, ponuđena otkupna cijena je ravna elementarnoj nepogodi. Da li to znači da će neuređeni odnosi u državi biti prelamani „preko leđa“ ljudi koji se bore da prehrane svoje porodice? Pozivamo sve nadležne institucije da reaguju u cilju zaštite malinara i malinarstva, koje je često jedini izvor prihoda za mnoge porodice širom BiH. Ukoliko se nešto, hitno, ne poduzme, to bi bio još jedan doprinos vlasti, da nam cijele porodice iseljavaju iz BiH tražeći mogućnost za život. Vjerujemo da postoji povoljno rješenje za sve  ugovorene strane, kako ne bi jedino uzgajivači propali i da se ugasi jedan perspektivan projek,” rekao je Subašić, navodi se u saopćenju.