Strategija reforme upravljanja javnim financijama

U obzir su uzete i preporuke SIGMA Izvještaja o mjerenju početnog stanja u javnoj upravi BiH za 2016. godinu i MMF-a i planirane reforme, kao i Pismo namjere MMF-u.

Federalna vlada u četvrtak je usvojila Strategija reforme upravljanja javnim financijama u FBiH za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Riječ je o dokumentu koji je nastao u konzultacijama s ključnim partnerima relevantnim za njenu pripremu u Federaciji BiH, a utemeljenom na opredjeljenju Vlade FBiH za provedbu reformi. U obzir su uzete i preporuke SIGMA Izvještaja o mjerenju početnog stanja u javnoj upravi BiH za 2016. godinu i MMF-a i planirane reforme, kao i Pismo namjere MMF-u.

Strategija reforme upravljanja javnim financijama u institucijama FBiH podjeljena je u šest ključnih stubova i obuhvata održivi srednjoročni makrofiskalni i proračunski okvir, mobiliziranje prihoda, planiranje i izradu proračuna, učinkovito izvršenje proračuna, uvođenje učinkovite interne kontrole, kao i osiguranje nadzora nad javnim financijama putem vanjske revizije.

Za svaki od stubova definiran je očekivani rezultat, popraćen detaljnijim prikazom jedne ili više mjera, aktivnostima u okviru svake mjere, indikatorima, rokovima, izvorima financiranja pojedinačnih aktivnosti, kao institucije ili sektori koji su nosioci aktivnosti za realizaciju pojedinih mjera.