Turisti iz Srbije najbrojniji u RS-u

Kada su u pitanju strani turisti u junu ih je najviše bilo iz Srbije (6.110), zatim Hrvatske (2.283), Slovenije (1.746), Turske (1.216), Južne Koreje (848)…

U Republici Srpskoj je u junu ove godine boravilo 34.633 turista, što je u odnosu na maj 2017. više za 4,1 posto.

Podaci entitetskog Zavoda za statistiku pokazuju da je u junu u tom bh.entitetu ostvareno 74.220 noćenja turista, što je za dva posto više u odnosu na maj.

Broj dolazaka turista u junu 2017. u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 7,1 posto, a broj noćenja veći je za 9,5 posto.

Od ukupnog broja turista, stranih je bilo 18.340, a domaćih 16.293.

Kada su u pitanju strani turisti u junu ih je najviše bilo iz Srbije (6.110), zatim Hrvatske (2.283), Slovenije (1.746), Turske (1.216), Južne Koreje (848)…

U junu RS je raspolagala sa 10.181 stalnih ležaja.

Za šest mjeseci ove godine, RS je posjetilo 158.895 turista, a ostvareno je 374.060 noćenja.