U maju rast cijena za jedan posto

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupjeli za 0,8 posto, alkoholna pića i duhan za 0,4, odjeća i obuća za 2,6, stanovanje itd.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju u prosjeku su veće za jedan posto u odnosu na april.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupjeli za 0,8 posto, alkoholna pića i duhan za 0,4, odjeća i obuća za 2,6, stanovanje i režijski izdaci za 4,4, prijevoz za 0,6, a namještaj i aparati za domaćinstvo, rekreacija i kultura, te ostala dobra i usluge za po 0,5 posto.

U maju, u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima zdravstva za 0,6, komunikacija za 0,9, te restorana i hotela za 0,1 posto.

Nivo cijena u maju ove, u odnosu na maj prošle godine veći je za 2,2 posto.

Odjeća i obuća su jeftiniji za 4,5,  namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 0,9, zdravstvo za 0,1, a ostala dobra i usluge za 0,4 posto.

U maju ove, u odnosu na maj prošle godine, hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupjeli za 1,5, alkoholna pića i duhan za 4,6, stanovanje i režijski izdaci za 5,8, obrazovanje, te komunikacije za po 0,9, prijevoz za 7,9, rekreacija i kultura za 1,2, a restorani i hoteli za 0,4 posto.