UniCredit i EBRD donose jedinstven proizvod na BH tržište

12 miliona EUR za kreditiranje energetske efikasnosti u BiH domaćinstvima.

UniCredit u BiH i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su ugovore ukupne vrijednosti 12 miliona EUR, od kojih će sedam miliona EUR biti realizovano kroz saradnju sa UniCredit Bank d.d. Mostar i pet miliona EUR putem saradnje sa UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Ovim kreditnim proizvodima UniCredit u BiH i EBRD prepoznali su važnost i potrebu  hitnog investiranja u energetsku efikasnost domaćinstava koja su ujedno i najveći potrošači energije u smislu učešća u ukupnoj potrošnji energije u zemlji. Stoga su krediti iz ove linije usmjereni za kreditiranje fizičkih lica/osoba, odnosno njihovih domaćinstava,  dok će benefite od ove suradnje imati i proizvođači energetski efikasnih materijala i tehnologija, kao i pružaoci usluga za ulaganja u projekte koji su u skladu sa EBRD-ovim „Green Economy Transition” (GET) pristupom u zemljama zapadnog Balkana.

Krajnji cilj jeste da se ulaganjem kroz ove kredite utiče na smanjenje gubitaka energije i poboljšanje energetske efikasnosti kroz izgradnju i modernizaciju postojećih stambenih objekata, stanova i zgrada. Primjeri uključuju i ulaganja u domaćinstva kroz zamjenu i uvođenje energetski efikasnih kućanskih aparata poput rashladnih uređaja, klima, frižidera, bojlera, zatim energetski efikasnih prozora i stakala, krovova, toplotne izolacije i još mnogo toga.