Usaglašene izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju RS

‘Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu’ ima za cilj poduprijeti poboljšanje socijalnog dijaloga u BiH, a implementacija će trajati do januara 2018.

Pod pokroviteljstvom projekta ‘Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu’, koji finansira EU sa 482.000 eura, na Jahorini je završen trodnevni rad Radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Republike Srpske (RS).

Nakon razmjene mišljenja o predstavljenim analizama, izmjenama i dopunama Zakona, kao i stavovima ključnih aktera, djelomično su usuglašeni prijedlozi neophodnih izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, na kojima će radna grupa još raditi uz dopunjene analize pojedinih predloženih rješenja.

Nakon toga tekst Zakona bi trebao biti upućen u daljnju proceduru i usvajanje.

Jelena Katić, voditeljica projektnog tima ‘Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu’, je istakla kako je ključno da su sve relevantne strane, na svim nivoima istinski uključene u proces.

“Konstruktivan i efikasan ‎dijalog je ključan za pronalaženje rješenja koji vodi konačnom usvajanju Zakona. Cilj je poboljšati ekonomsku budućnost zemlje ka europskom putu”, kazala je Katić.

Predstavnici nadležnih organa RS i ostali učesnici radne grupe istakli su da su izmjene postojećeg Zakona odgovor na zahtjeve Reformske agende i potreba tržišta rada RS.

Projekt ‘Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu’ ima za cilj poduprijeti poboljšanje socijalnog dijaloga u BiH, a implementacija će trajati do januara 2018., saopćeno je.