Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika

Vlada Federacije BiH je produžila moratorij na zapošljavanje do 30. septembra 2017. godine.

Na posljednjoj sjednici Vlade Federacije moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika produžen je za dodatna tri mjeseca.

Vlada je zadužila federalne uprave, upravne organizacije, stanove i druge institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu, institucije koje je osnovala Federacija BiH, a koje ivrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, izuzetv federalnih ministarstva, da obustave konkurse procedure do 30. septembra 2017. godine.

Također, naređeno je da se obustavi i zaključivanje svih ugovora o djelu do ovog datuma.

“U slučaju neodložne potrebe ovi federalni organi mogu tražiti saglasnost Vlade FBiH za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija.

U slučaju neodložne potrebe ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.

Ranije date saglasnosti od strane Vlade FBiH za zaključenje ugovora o djelu federalnim ministarstvima, a koje nisu realizirane ostaju na snazi i ne podliježu ponovnom davanju saglasnosti Vlade FBiH”, stoji u saopćenju Vlade FBiH.