Zakon najviše ‘osjete’ pijace

Izmjene u Zakonu o unutrašnjoj trgovini FBiH

Federalno ministarstvo trgovine Federacije BiH završilo je sve nephodne radnje potrebne za donošenje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine, te isti uputilo u parlamentarnu proceduru.

U koliko Parlament Federacije BiH usvoji ove izmjene predviđa se značajno smanjenjenje nelegalne trgovine u FBiH.

(Cijeli intervju čitajte u Reunion Magazinu info@reunion.ba)

Ciljevi ovih izmjena su prije svega stvaranje uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanje prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) te uvođenje mjera sa smanjivanje “sive ekonomije “.

Na pijacama se prodaju proizvodi i roba kojima nije mjesto u takvim uslovima.

U postojećem Zakonu brisana odredba člana 13. Zakona kojom se, po ocjeni Evropske komisije, narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i insistira na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine., ovom izmjenom je uklonjena i zadnja prepreka za ulazak Bosne i Hercegoine u Svjetsku trgovačku organizaciju.

Značajna dopuna ovog Zakona odnosi se na definisanje statusa trgovca pojedinca, uvedena je nova kategorija trgovca koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice. U cilju omogućavanja  legalizovanja rada što većem krugu osoba, koje prodaju na pijaci i izvan pijace bez ikakvog odobrenja, a vodeći računa o lošem obrazovanju, predlagač je za ovu kategoriju trgovaca ublažio kriterij stručne spreme i propisao samo osnovnu školsku spremu.

Predloženim izmjenama propisuje se i obaveza organizatora pijace da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima.

Procjene strčnjaka su da je broj, ovakvih trgovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine između 20.000 i 25.000. Velika većina ovih ljudi, zbog dosadašnje nedefinisanosti njihove kategorije se nalazi na evidencijama, Zavoda za zapošljavanje, i ne ostvaruju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje. Procjene su da će nakon usvajanja ovih izmjena veliki broj ljudi iz ove kategorije početi ostvarivati omogućena prava te da se više neće nalaziti na evidencijama za nezaposlene.
(Cijeli intervju čitajte u Reunion Magazinu info@reunion.ba)