Zaštita prava pacijenata – 80% BH građana ne zna svoja prava!

Piše: M.R.

Kao posljedica smanjenja zdravstvene zaštite, dodatnih plaćanja koje su nametnuti pacijentima u našoj zemlji se povećao broj tužbi zdravstvenim organizacijama. Sve više i više pacijenata prijavljuju prekršena prava koja ostvaruju u procesu primanja medicinske njege, obraćajući se tužiteljstvu ili vodeći građanske parnice. U mnogim slučajevima netačni normativni pravni akti su ukinuti od strane sudova te na taj način sudstvo igra ulogu odvraćanja od administrativne samovolje. Osude, a posebno njihovi motivi su doveli do poboljšavanja zakonodavstva u zdravstvu.

pacijenti

Ono što najnovija istraživanje pokazuju jeste podatak da čak 80% naših građana uopšte nije upoznata sa svojim pravima, otuda i ne čudi podatak da se za razliku od nekih evropskih ali i balkanskih statistka kod nas broj prijava upućen zdravstvenom sektoru ne zabrinjava. To ne znači da su naši pacijenti zadovoljni uslugama zdravstenog sektora.Ono na što se uglavnom žale naši građani kad je upitanju zdravstvo su: duge liste čekanja koje ozbiljno mogu ugroziti zdravlje pacijenata. Podatak da se na neke preglede kod nas čeka i do nekoliko godina je sigurno nešto što bi trebalo biti alarmantno, ali to nije tako i taj podatak uglavnom ostaje mrtvo slovo na papiru.

Među pravima pacijenata koje se kod nas redovno krši je tako zvano: pravo na drugo mišljenje.  Ovo pravo uglavnom se krši isključivo zbog sujete naših liječnika. Da u ovom slučaju nije problem u zakonu nego u njegovoj implementaciji i općem neznanju građana – svjedoči zakon u entiteskoj nadležnosti koji je prema mišljenju stručnjaka iz Udruge za razvoj društva “Kap” BiH Merime Spahić.

Ono što trebamo raditi kako bi se ove statistke popravili i kao pacijenti bili sigurni u zdravstevni sistem zemlje jeste promocija i stalna edukacija građana kako o samoj prevenciji bolesti tako i o pravima koje imaju u slučaju potrebe za liječenjem.