Zemlje regije u izboru ‘100 najvećih u BiH’

Istraživanje će obuhvatiti sve kompanije koje posluju u zemljama okruženja, što će dati precizan uvid u regionalna ekonomska kretanja.

Poslovne novine sljedećeg mjeseca slave 45 godina uspješnog rada i 30. izdanje izbora ‘100 najvećih u BiH’.

Već su najavljeni brojni noviteti u organizaciji izbora ‘100 najvećih u BiH’, pa će se ovogodišnji izbor najboljih bh. kompanija proširiti na rang-liste 100 najboljih kompanija iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Također, u pripremi je projekat koji će biti publikovan u specijalnom izdanju ‘100 najvećih u BiH’. Tako će se pored analize nosioca razvoja ekonomije u BiH, objaviti i uvid u regionalna ekonomska kretanja, što je jedinstveno istraživanje ovog tipa.

Novo, redizajnirano izdanje publikacije ‘100 najvećih u BiH’, Poslovne novine su pripremale u saradnji s kompanijom LRC d.o.o. Sarajevo.

Publikacija ‘100 najvećih u BiH’ donosi pregled mogućeg napretka ili nazadovanja kompanija i sektora u periodu od godinu dana, a značaj istraživanja je i u usporednim analizama s prošlogodišnjim rezultatima, a koje će biti prikazane u sklopu rang-listi za sve kompanije iz BiH i regije, te potencijalnim promjenama u rangiranju najvećih kompanija.

Dodatnu vrijednost istraživanju će dati i uvid u to koje su kompanije i sektori zabilježili rast odnosno pad prihoda, izvoza ili investicija.

Rezultati istraživanja o broju uposlenih, ostvarenim prihodima i izvozu u regiji će biti ažurirani, a istraživanje će obuhvatiti sve kompanije koje posluju u zemljama okruženja, što će dati precizan uvid u regionalna ekonomska kretanja, saopćili su organizatori.