‘Alkaloid AD’ Skoplje pozitivno poslovanje u ovoj godini

Značajan porast zabilježen je u Velikoj Britaniji, gdje je ostvarena prodaja od 2,1 milion eura i u Mađarskoj, gdje prodaja iznosi 0,2 miliona eura, što za oba tržišta znači povećanje 18 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Alkaloid AD Skoplje ostvario je pozitivne finansijske rezultate u prvom polugodištu 2017. godine, pokazuje nerevidirana pojedinačna i nerevidirana konsolidovana bilansa uspjeha.

Od januara do juna ukupna konsolidovana prodaja iznosila je 73,9 miliona eura, što predstavlja povećanje za devet posto u odnosu na isti period prošle godine.

Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu porasla je za sedam posto, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za deset posto. Od ukupne konsolidovane prodaje 39 posto realizirano je na domaćem tržištu, a 61 posto na inostranim tržištima.

Analiza po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama jugoistočne Evrope realiziralo 32 posto, u Rusiji i zemljama nezavisnih država sedam posto, 21 posto je ostvareno u zemljama zapadne Evrope (EU i EFTA), dok je na ostalim tržištima ostvareno jedan posto od ukupne konsolidovane prodaje.

Značajan porast zabilježen je u Velikoj Britaniji, gdje je ostvarena prodaja od 2,1 milion eura i u Mađarskoj, gdje prodaja iznosi 0,2 miliona eura, što za oba tržišta znači povećanje 18 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Porast prodaje također zabilježen je na tržištima: Rusija – 24 posto, Rumunija – 52 posto, Slovenija – 24 posto, Ukrajina – 33 posto, Crna Gora – 17 posto.

Analiza ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije sa 84 posto, gdje na OTC lijekove otpada 21 posto, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja 16 posto, na antibiotike 14 posto, na lijekove za neurološka oboljenja 13 posto. Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje s 16 posto, tačnije hemija s tri posto, kozmetika s deset posto i bilje s tri posto.

Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 10,9 miliona eura i povećana je za 12 posto, dok je konsolidovani neto profit, koji iznosi 5,9 miliona eura, povećan za 11 posto.

Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – juni 2017. godine iznose 5,3 miliona eura, saopćeno je iz Alkaloida AD Skoplje.