Dvadeset godina Centralne banke BiH

CBBiH se razvijala, kako bi, u okviru svojih nadležnosti, dala doprinos stabilnosti finansijskog sistema i podršku ekonomskom razvoju zemlje, i ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza BiH.

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) u petak će obilježiti 20 godina od početka rada, od kada nezavisnim i profesionalnim djelovanjem uspostavlja i održava monetarnu stabilnost kao jedan od ključnih faktora makroekonomske stabilnosti, saopćeno je iz te banke.

Pored dosljednog provođenja aranžmana valutnog odbora, CBBiH se razvijala, kako bi, u okviru svojih nadležnosti, dala doprinos stabilnosti finansijskog sistema i podršku ekonomskom razvoju zemlje, i ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza BiH.

Ključni reformski procesi u prvim godinama od osnivanja podrazumijevali su uvođenje jedinstvene valute na teritoriji cjelovitog ekonomskog prostora, i reformu bezgotovinskog platnog prometa, te njegov prenos na komercijalne banke uz sistem poravnanja u CBBiH.

Uspješno provedene reforme su obezbijedile, između ostalog, preduslove za pokretanje drugih procesa, poput reforme bankarskog sektora, zahvaljujući kojima građani BiH na raspolaganju imaju finansijske usluge na nivou razvijenih zapadnih ekonomija.

CBBiH je, od relevatnih domaćih i međunarodnih institucija prepoznata kao institucija s visokim kredibilitetom koja kontinuirano usklađuje svoje poslovanje s najboljim svjetskim praksama, imajući u vidu EU aspiracije zemlje, saopćeno je iz CBBiH.

U sklopu obilježavanja predstojeće godišnjice u Zemaljskom muzeju BiH bit će postavljena izložba ”Tragom novca”, uz promociju prigodne kovanice.

Naredni mjesec bit će održana međunarodna konferencija ”20 godina stabilnosti” koja će okupiti predstavnike vlasti, guvernere i druge predstavnike centralnih banaka, kao i kreatore politika i eksperte EU i međunarodnih finansijskih institucija, a najavljena je i promocija monografije CBBiH i obilježavanje Dana štednje za kraj oktobra.