Forma i podobni na štetu suštine i sposobnih

Općina Jajce: Huso Hadžić. Fotografija: Samed Žužić @SamedZuzic

REUNION magazin je bio u posjeti gradu Jajce koji je prošle godine posjetilo nevjerovatnih 150 hiljada turista.  Osim vodopada koji je prva asocijacija na ovaj grad u Srednje-bosanskom kantonu, podsjetićemo vas da Jajce ima 29 nacionalnih spomenika, Plivska jezera i Mlinčiće, i mnogo toga još.

Ekonomsko planiranje i razvoj

Svratili smo do Zavičajnog muzeja grada Jajca gdje se nalazi i Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.  Agenciju, četiri godine uspješno vodi direktor Huso Hadžić.

U razgovoru sa direktorom Hadžićem doznajemo da je 1979. godine završio Ekonomski fakultet u Beogradu. Kaže da je to tada bio najbolji fakultet u bivšoj državi, ako ne i šire.

„Raduje me što sam ´pogodio´ ono što volim, a to je ekonomsko planiranje i razvoj. Diplomirao sam na organizaciji poslovanja,“ kazao je Hadžić. Hadžić je, naravno, prije toga radio i na nekim drugim važnim poslovima. Tako izdvajamo njegov angažman, neposredno po završetku fakulteta u  transportnoj  firmi „Vrbas“ u Jajcu koja je imala 750 zaposlenih ljudi. Tu je radio 10 godina sve ekonomske poslove. Tadašnji „Vrbas“ je poslovao širom Evrope. 1992. godine Hadžić je bio u poslovnoj posjeti Siriji, Jordanu i Iraku. „U Bagdadu smo imali svoja radilišta. A u Evropi nije bilo zemlje u kojoj nismo radili, odnosno vršili prevoze. Tada je firma ´Vrbas´ bila toliko jaka, možda je tada bila ekonomski jača nego danas cijelo Jajce,“ ispričao je on.

Zanimljivi je poslovni angažman gospodina Hadžića koji se očituje u tri godine uspješnog vođenja Agencije za razvoj privrede SBK-a (koja uključuje 12 općina). Hadžić se prisjeća 1999. godine kada je učestvovao na samitu u Rimu i Đenovi.

„U godinu dana rada u ovoj ageniciji, koja je kreditirala mala i srednja preduzeća, sa svojim saradnicima osnovali smo 32 mala i srednja preduzeća i preko 130 ljudi je zaposleno,“ kaže on.

 

Podobnost naspram sposobnosti, a s druge strane forma naspram suštine

U razgovoru sa gospodinim Hadžićem, zanimalo nas je njegovo mišljenje zbog čega BiH stagnira, šta se to dešava u privredi, nekad se čini da ne idemo naprijed  već da tapkamo u mjestu?

„Od 1995. godine, mislim da smo krenuli pogrešnim putem. Imaju dvije dijagonale u ovoj državi koje su kontraproduktivne. S jedne strane, podobnost naspram sposobnosti, a s druge strane forma naspram suštine. Koliko godina se biraju podobni, a ne sposobni – ne želim diskutovati. Druga stvar, koja se ne može odvojiti, formalno smo puno toga riješili, imamo dosta zakona koji su kvalitetni, ali ih u suštini ne provodimo. Imamo formu i imamo podobne na štetu suštine i sposobnih.

Onog momenta kad je ukinut Zavod za platni promet i bivši SDK, mislim da su se tada otvorila vrata za kriminal. Poseban akcenat je na maloj i velikoj privatizaciji koja je urađena, nažalost, nakaradno i štetno za cijelu državu. Upravo zbog toga danas imamo ogroman broj nezaposlenih, a mladi nam odlaze sve dalje od Bosne i Hercegovine. A po svim informacijama, naša djeca koja se nalaze u Evropi, uvijek su među najboljim učenicima i studentima, pa čak i inovatorima,“  riječi su našeg sagovornika.

(Više u Magazinu Reunion: info@reunion.ba)