Globalni turistički ekonomski forum 2017

Globalni turistički ekonomski forum 2017 (Global Tourism Economy Forum, GTEF), održat će se od 16.-17. oktobra 2017. godine u Makau, Kina.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Centar za koordinaciju aktivnosti u oblasti turizma između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (China and Central and Eastern European Countries – CEEC Tourism Coordination Centre) uputio poziv zainteresiranim iz Bosne i Hercegovine da učestvuju na Globalnom turističkom ekonomskom forumu 2017 (Global Tourism Economy Forum, GTEF), koji će se održati u periodu od 16.-17. oktobra 2017. godine u Makau, Kina.

Navedeni događaj ima za cilj održivi razvoj globalne turističke industrije sa fokusom na Kinu i od 2012. godine uspješno organizuje sastanke i susrete zainteresovanih strana iz javnog i privatnog sektora iz cijelog svijeta da u Kini predstave svoje turističku ponudu, ostvare mogućnosti saradnje i investicija u oblasti turizma.

Dakle, pozvane su sve turističke kompanije iz 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope (turističke agencije, hoteli, restorani, transport, informatika, finansijske institucije i sl.) da uzmu učešće na Globalnom turističkom ekonomskom forumu 2017 i sarađuju sa turističkim kompanijama iz Kine, Makaua i Hong-Konga.

Zainteresirani za učešće više informacija mogu pronaći u dokumentima u prilogu.

Lista učesnika iz Kine, Makau-a i Honkonga, koja je potvrđena do 10. jula ove godine,
Obrazac za prijavu za učešće (Bussiness Matching Form) i
Lista kompanija koja je potvrdila svoje učešće iz 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Privatne kompanije samostalno plaćaju izložbeni prostor i vlastite putne troškove (put, smještaj i ishrana).

Za dodatne informacije, kontakt osobe ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine su:

– Brankica Pandurević, e-mail: brankica.pandurevic@mvteo.gov.ba i
– Arna Ugljen-Kopić, e-mail: arna.ugljen-kopic@mvteo.gov.ba